Báo hỏng link

Fan Biến Thái Và Thần Tượng Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Đam Mỹ , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 13-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Người dân thành phố bình thường có thể nhặt được robot thần tượng Khố Luân-người vì tạp kích nhân loại mà bị tuyết vùi, đối mặt với thần tượng của mình, dễ dàng quyết định giúp anh quay lại cuộc sống thần tượng, vậy bắt đầu mặc đồ con gái livestream thôi! (không đúng) đây là câu chuyện chính kịch có chút hài, có chút đáng yêu, có chút buồn và có chút ngược.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 58 13-09-2019 15:07:43 Tải xuống
Chapter 57 06-09-2019 13:18:09 Tải xuống
Chapter 56 30-08-2019 13:24:05 Tải xuống
Chapter 55 21-08-2019 13:30:20 Tải xuống
Chapter 54 15-08-2019 14:24:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 07:12:29 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 07:12:30 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 07:12:31 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 07:12:32 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 07:12:33 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 07:12:34 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 07:12:35 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 07:12:36 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 07:12:37 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 07:12:38 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 07:12:39 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 07:12:40 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 07:12:41 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 07:12:42 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 07:12:43 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 07:12:44 Tải xuống
Chapter 16 03-01-2019 09:19:42 Tải xuống
Chapter 17 03-01-2019 08:59:48 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 14:24:06 Tải xuống
Chapter 0 09-01-2019 15:02:09 Tải xuống
Chapter 1 09-01-2019 15:02:12 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 15:02:17 Tải xuống
Chapter 3 09-01-2019 15:02:21 Tải xuống
Chapter 4 09-01-2019 15:02:27 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 15:02:30 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 15:02:33 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 15:02:36 Tải xuống
Chapter 8 09-01-2019 15:02:39 Tải xuống
Chapter 9 09-01-2019 15:02:42 Tải xuống
Chapter 10 09-01-2019 15:02:45 Tải xuống
Chapter 11 09-01-2019 15:02:48 Tải xuống
Chapter 12 09-01-2019 15:03:00 Tải xuống
Chapter 13 09-01-2019 15:03:02 Tải xuống
Chapter 14 09-01-2019 15:03:03 Tải xuống
Chapter 15 09-01-2019 15:03:04 Tải xuống
Chapter 16 09-01-2019 15:03:06 Tải xuống
Chapter 17 09-01-2019 15:03:08 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 15:03:10 Tải xuống
Chapter 19 20-01-2019 04:14:03 Tải xuống
Chapter 20 23-01-2019 02:12:06 Tải xuống
Chapter 21 08-02-2019 01:50:06 Tải xuống
Chapter 19 12-02-2019 04:56:28 Tải xuống
Chapter 20 12-02-2019 05:47:35 Tải xuống
Chapter 21 12-02-2019 06:04:00 Tải xuống
Chapter 22 15-02-2019 01:02:17 Tải xuống
Chapter 23 21-02-2019 03:26:42 Tải xuống
Chapter 24 21-02-2019 06:00:12 Tải xuống
Chapter 25 24-02-2019 15:36:06 Tải xuống
Chapter 26 11-03-2019 11:48:05 Tải xuống
Chapter 27 15-03-2019 12:48:05 Tải xuống
Chapter 22 17-03-2019 12:08:55 Tải xuống
Chapter 23 16-03-2019 19:02:20 Tải xuống
Chapter 24 17-03-2019 14:09:32 Tải xuống
Chapter 25 16-03-2019 23:04:30 Tải xuống
Chapter 26 17-03-2019 14:09:30 Tải xuống
Chapter 27 17-03-2019 12:08:57 Tải xuống
Chapter 28 18-03-2019 11:36:10 Tải xuống
Chapter 29 20-03-2019 14:12:05 Tải xuống
Chapter 30 22-03-2019 11:48:06 Tải xuống
Chapter 31 29-03-2019 20:54:09 Tải xuống
Chapter 32 01-04-2019 11:48:14 Tải xuống
Chapter 33 08-04-2019 23:36:21 Tải xuống
Chapter 34 22-04-2019 18:49:48 Tải xuống
Chapter 35 23-04-2019 06:58:10 Tải xuống
Chapter 36 26-04-2019 01:00:56 Tải xuống
Chapter 37 28-04-2019 13:24:08 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 39 15-05-2019 19:24:10 Tải xuống
Chapter 40 28-05-2019 10:16:05 Tải xuống
Chapter 28 30-05-2019 08:05:45 Tải xuống
Chapter 29 30-05-2019 08:05:48 Tải xuống
Chapter 30 30-05-2019 08:05:51 Tải xuống
Chapter 31 30-05-2019 08:05:54 Tải xuống
Chapter 32 30-05-2019 08:05:57 Tải xuống
Chapter 33 30-05-2019 08:06:00 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 08:06:04 Tải xuống
Chapter 35 30-05-2019 08:06:06 Tải xuống
Chapter 36 30-05-2019 08:04:14 Tải xuống
Chapter 37 30-05-2019 08:06:09 Tải xuống
Chapter 38 30-05-2019 08:06:12 Tải xuống
Chapter 39 30-05-2019 08:06:14 Tải xuống
Chapter 40 30-05-2019 08:06:17 Tải xuống
Chapter 41 30-05-2019 08:06:20 Tải xuống
Chapter 41 29-05-2019 14:44:30 Tải xuống
Chapter 42 04-06-2019 13:48:14 Tải xuống
Chapter 43 10-06-2019 14:24:12 Tải xuống
Chapter 44 16-06-2019 07:08:54 Tải xuống
Chapter 45 16-06-2019 11:00:19 Tải xuống
Chapter 46 18-06-2019 14:24:13 Tải xuống
Chapter 47 29-06-2019 15:25:01 Tải xuống
Chapter 48 05-07-2019 13:54:15 Tải xuống
Chapter 49 14-07-2019 20:48:06 Tải xuống
Chapter 50 21-07-2019 14:22:13 Tải xuống
Chapter 51 30-07-2019 16:00:54 Tải xuống
Chapter 52 02-08-2019 14:12:16 Tải xuống
Chapter 53 13-08-2019 22:12:22 Tải xuống
Chapter 54 15-08-2019 14:24:10 Tải xuống
Chapter 55 21-08-2019 13:30:20 Tải xuống
Chapter 56 30-08-2019 13:24:05 Tải xuống
Chapter 57 06-09-2019 13:18:09 Tải xuống
Chapter 58 13-09-2019 15:07:43 Tải xuống


NHẬN XÉT