Báo hỏng link

Thanh Niên Hạng F Chính Là Anh Trai Của 1 Cô Em Gái Dễ Thương

Tác giả: Mikawa Ghost
Thể loại: Comedy , Doujinshi , Ecchi , Harem , Manga , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life
Lần cập nhật cuối: 11-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thanh niên Saijou Guren vừa mới chuyển trường học chung với em gái. Tại ngôi trường đó, trò chơi là tất cả. Mọi người có thể dùng điểm GP để mua được tất cả mọi thứ bất kể quyền lực, cuộc sống,.... Mà thanh niên gank F sao? nà ní chắc giấu nghề rồi. Mà lo gì có gì có đứa em gái dễ thương gánh rồi =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 12 11-10-2019 09:55:14 Tải xuống
Chapter 11 11-10-2019 09:55:45 Tải xuống
Chapter 10 30-08-2019 22:06:10 Tải xuống
Chapter 9 20-08-2019 17:06:45 Tải xuống
Chapter 8 20-08-2019 17:06:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Thanh Niên Hạng F Chính Là Anh Trai Của 1 Cô Em Gái Dễ Thương 30-11-2018 04:44:23 Tải xuống
Chapter 2: Bí mật của Saijou Guren 30-11-2018 04:44:23 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:44:24 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:44:25 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:44:27 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:44:27 Tải xuống
Chapter 7: Raw - ( Raw ) 30-11-2018 04:44:28 Tải xuống
Chapter 8: Raw - ( Raw ) 09-12-2018 13:14:36 Tải xuống
Chapter 7.5: Raw - Raw 11/12/2018 07-01-2019 12:46:09 Tải xuống
Chapter 8: Raw - Raw 11/12/2018 07-01-2019 12:46:12 Tải xuống
Chapter 9: ( Raw ) 07-01-2019 12:46:15 Tải xuống
Chapter 9: Raw 08-01-2019 03:52:09 Tải xuống
Chapter 10 08-02-2019 05:38:18 Tải xuống
Chapter 10: Raw 08-02-2019 06:38:12 Tải xuống
Chapter 7: Raw 08-02-2019 06:50:30 Tải xuống
Chapter 1: Thanh Niên Hạng F Chính Là Anh Trai Của 1 Cô Em Gái Dễ Thương 02-04-2019 03:21:36 Tải xuống
Chapter 2: Bí mật của Saijou Guren 12-02-2019 06:19:25 Tải xuống
Chapter 3 02-04-2019 03:25:44 Tải xuống
Chapter 4 02-04-2019 03:28:46 Tải xuống
Chapter 5 02-04-2019 03:34:31 Tải xuống
Chapter 6 02-04-2019 03:37:31 Tải xuống
Chapter 8: Raw - Raw 11/12/2018 12-02-2019 05:52:03 Tải xuống
Chapter 9: Raw 12-02-2019 05:52:06 Tải xuống
Chapter 10: Raw 12-02-2019 06:02:03 Tải xuống
Chapter 7 30-07-2019 08:30:28 Tải xuống
Chapter 8 20-08-2019 17:06:31 Tải xuống
Chapter 9 20-08-2019 17:06:45 Tải xuống
Chapter 10 30-08-2019 22:06:10 Tải xuống
Chapter 11 11-10-2019 09:55:45 Tải xuống
Chapter 12 11-10-2019 09:55:14 Tải xuống


NHẬN XÉT