Báo hỏng link

Hắc Lang và Hỏa Hồ Ly

Tác giả: Luv P
Thể loại: Action , Adult , Comedy , Fantasy , Historical , Manhwa , Mature , Mystery , Smut , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 01-02-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 78 08-03-2019 20:22:51 Tải xuống
Chapter 77 08-03-2019 20:22:48 Tải xuống
Chapter 76 08-03-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 75 08-03-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 74 08-03-2019 20:22:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-07-2019 21:15:47 Tải xuống
Chapter 2 10-07-2019 22:56:17 Tải xuống
Chapter 3 13-07-2019 20:34:08 Tải xuống
Chapter 4 20-07-2019 20:56:25 Tải xuống
Chapter 5 25-07-2019 23:43:44 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 10:37:28 Tải xuống
Chapter 7 08-03-2019 20:19:18 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 23:02:18 Tải xuống
Chapter 9 08-03-2019 20:19:23 Tải xuống
Chapter 10 08-03-2019 20:19:26 Tải xuống
Chapter 11 06-05-2019 16:03:34 Tải xuống
Chapter 12 07-04-2019 13:33:14 Tải xuống
Chapter 13 08-03-2019 20:19:35 Tải xuống
Chapter 14 08-03-2019 20:19:38 Tải xuống
Chapter 15 08-03-2019 20:19:41 Tải xuống
Chapter 16 08-03-2019 20:19:44 Tải xuống
Chapter 17 08-03-2019 20:19:47 Tải xuống
Chapter 18 08-03-2019 20:19:50 Tải xuống
Chapter 19 08-03-2019 20:19:53 Tải xuống
Chapter 20 08-03-2019 20:19:56 Tải xuống
Chapter 21 08-03-2019 20:19:59 Tải xuống
Chapter 22 24-05-2019 13:38:22 Tải xuống
Chapter 23 08-03-2019 20:20:06 Tải xuống
Chapter 24 08-03-2019 20:20:10 Tải xuống
Chapter 25 08-03-2019 20:20:12 Tải xuống
Chapter 26 08-03-2019 20:20:15 Tải xuống
Chapter 27 08-03-2019 20:20:18 Tải xuống
Chapter 28 03-05-2019 23:23:24 Tải xuống
Chapter 29 08-03-2019 20:20:24 Tải xuống
Chapter 30 08-03-2019 20:20:27 Tải xuống
Chapter 31 08-03-2019 20:20:30 Tải xuống
Chapter 32 08-03-2019 20:20:33 Tải xuống
Chapter 33 18-08-2019 21:06:19 Tải xuống
Chapter 34 25-05-2019 02:16:36 Tải xuống
Chapter 35 03-07-2019 10:03:22 Tải xuống
Chapter 36 08-03-2019 20:20:45 Tải xuống
Chapter 37 08-03-2019 20:20:48 Tải xuống
Chapter 38 12-08-2019 12:28:46 Tải xuống
Chapter 39 08-03-2019 20:20:54 Tải xuống
Chapter 40 12-08-2019 12:05:10 Tải xuống
Chapter 41 08-03-2019 20:21:00 Tải xuống
Chapter 42 06-05-2019 23:02:20 Tải xuống
Chapter 43 12-05-2019 13:47:47 Tải xuống
Chapter 44 13-05-2019 06:53:18 Tải xuống
Chapter 45 11-05-2019 06:49:33 Tải xuống
Chapter 46 08-03-2019 20:21:14 Tải xuống
Chapter 47 21-06-2019 12:49:06 Tải xuống
Chapter 48 21-06-2019 22:51:05 Tải xuống
Chapter 49 21-06-2019 22:52:50 Tải xuống
Chapter 50 09-08-2019 16:48:37 Tải xuống
Chapter 51 21-06-2019 22:56:26 Tải xuống
Chapter 52 03-07-2019 13:34:30 Tải xuống
Chapter 53 03-07-2019 13:39:43 Tải xuống
Chapter 54 03-07-2019 13:44:44 Tải xuống
Chapter 55 03-07-2019 13:48:22 Tải xuống
Chapter 56 03-07-2019 13:52:40 Tải xuống
Chapter 57 03-07-2019 12:32:42 Tải xuống
Chapter 58 20-06-2019 23:23:52 Tải xuống
Chapter 59 10-08-2019 18:49:19 Tải xuống
Chapter 60 04-07-2019 14:06:34 Tải xuống
Chapter 61 29-06-2019 15:58:20 Tải xuống
Chapter 62 10-08-2019 18:59:22 Tải xuống
Chapter 63 29-06-2019 16:03:06 Tải xuống
Chapter 64 26-06-2019 22:04:10 Tải xuống
Chapter 65 29-06-2019 16:07:05 Tải xuống
Chapter 66 18-08-2019 21:16:11 Tải xuống
Chapter 67 08-03-2019 20:22:18 Tải xuống
Chapter 68 29-06-2019 16:11:26 Tải xuống
Chapter 69 29-06-2019 16:13:40 Tải xuống
Chapter 70 29-06-2019 16:14:47 Tải xuống
Chapter 71 29-06-2019 16:16:33 Tải xuống
Chapter 72 02-07-2019 23:30:35 Tải xuống
Chapter 73 05-07-2019 13:21:37 Tải xuống
Chapter 74 08-03-2019 20:22:39 Tải xuống
Chapter 75 08-03-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 76 08-03-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 77 08-03-2019 20:22:48 Tải xuống
Chapter 78 08-03-2019 20:22:51 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM