Báo hỏng link

Hắc Lang và Hỏa Hồ Ly

Tác giả: Luv P
Thể loại: Action , Adult , Comedy , Fantasy , Historical , Manhwa , Mature , Mystery , Smut , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 01-02-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 78 08-03-2019 20:22:51 Tải xuống
Chapter 77 07-09-2019 14:34:51 Tải xuống
Chapter 76 08-03-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 75 08-03-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 74 08-03-2019 20:22:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-11-2019 10:11:40 Tải xuống
Chapter 2 10-07-2019 22:56:17 Tải xuống
Chapter 3 24-11-2019 09:41:50 Tải xuống
Chapter 4 24-11-2019 09:41:59 Tải xuống
Chapter 5 25-07-2019 23:43:44 Tải xuống
Chapter 6 07-09-2019 10:11:14 Tải xuống
Chapter 7 23-08-2019 11:07:58 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 23:02:18 Tải xuống
Chapter 9 22-09-2019 22:52:11 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2019 11:34:18 Tải xuống
Chapter 11 06-05-2019 16:03:34 Tải xuống
Chapter 12 04-10-2019 05:43:44 Tải xuống
Chapter 13 06-12-2019 15:33:48 Tải xuống
Chapter 14 23-08-2019 18:52:35 Tải xuống
Chapter 15 17-09-2019 22:36:50 Tải xuống
Chapter 16 04-10-2019 05:43:15 Tải xuống
Chapter 17 17-09-2019 14:30:01 Tải xuống
Chapter 18 20-11-2019 17:02:49 Tải xuống
Chapter 19 08-03-2019 20:19:53 Tải xuống
Chapter 20 17-09-2019 22:37:18 Tải xuống
Chapter 21 23-08-2019 19:01:32 Tải xuống
Chapter 22 23-08-2019 19:05:43 Tải xuống
Chapter 23 04-10-2019 05:42:54 Tải xuống
Chapter 24 23-08-2019 19:11:57 Tải xuống
Chapter 25 23-08-2019 19:14:09 Tải xuống
Chapter 26 23-08-2019 19:17:35 Tải xuống
Chapter 27 08-03-2019 20:20:18 Tải xuống
Chapter 28 04-10-2019 05:42:23 Tải xuống
Chapter 29 23-08-2019 19:30:02 Tải xuống
Chapter 30 23-08-2019 19:32:49 Tải xuống
Chapter 31 03-09-2019 15:42:11 Tải xuống
Chapter 32 17-09-2019 21:23:18 Tải xuống
Chapter 33 18-08-2019 21:06:19 Tải xuống
Chapter 34 17-09-2019 21:28:26 Tải xuống
Chapter 35 03-07-2019 10:03:22 Tải xuống
Chapter 36 15-09-2019 13:44:35 Tải xuống
Chapter 37 23-08-2019 19:49:41 Tải xuống
Chapter 38 12-08-2019 12:28:46 Tải xuống
Chapter 39 23-08-2019 19:56:32 Tải xuống
Chapter 40 12-08-2019 12:05:10 Tải xuống
Chapter 41 07-09-2019 10:26:28 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2019 00:30:56 Tải xuống
Chapter 43 25-09-2019 00:31:31 Tải xuống
Chapter 44 06-12-2019 16:58:14 Tải xuống
Chapter 45 11-05-2019 06:49:33 Tải xuống
Chapter 46 07-09-2019 10:46:37 Tải xuống
Chapter 47 21-06-2019 12:49:06 Tải xuống
Chapter 48 21-06-2019 22:51:05 Tải xuống
Chapter 49 21-06-2019 22:52:50 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2019 03:19:37 Tải xuống
Chapter 51 21-06-2019 22:56:26 Tải xuống
Chapter 52 03-07-2019 13:34:30 Tải xuống
Chapter 53 03-07-2019 13:39:43 Tải xuống
Chapter 54 03-07-2019 13:44:44 Tải xuống
Chapter 55 03-07-2019 13:48:22 Tải xuống
Chapter 56 03-07-2019 13:52:40 Tải xuống
Chapter 57 03-07-2019 12:32:42 Tải xuống
Chapter 58 20-06-2019 23:23:52 Tải xuống
Chapter 59 10-08-2019 18:49:19 Tải xuống
Chapter 60 03-09-2019 09:03:40 Tải xuống
Chapter 61 06-09-2019 10:21:25 Tải xuống
Chapter 62 23-11-2019 15:42:21 Tải xuống
Chapter 63 25-08-2019 17:04:25 Tải xuống
Chapter 64 28-11-2019 12:51:22 Tải xuống
Chapter 65 29-06-2019 16:07:05 Tải xuống
Chapter 66 25-10-2019 23:07:13 Tải xuống
Chapter 67 08-03-2019 20:22:18 Tải xuống
Chapter 68 25-11-2019 00:42:59 Tải xuống
Chapter 69 29-06-2019 16:13:40 Tải xuống
Chapter 70 17-11-2019 22:15:31 Tải xuống
Chapter 71 02-11-2019 22:06:46 Tải xuống
Chapter 72 02-07-2019 23:30:35 Tải xuống
Chapter 73 23-11-2019 15:41:04 Tải xuống
Chapter 74 08-03-2019 20:22:39 Tải xuống
Chapter 75 08-03-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 76 08-03-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 77 07-09-2019 14:34:51 Tải xuống
Chapter 78 08-03-2019 20:22:51 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM