Báo hỏng link

5 Toubun no Hanayome

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Harem , Romance , School Life ,
Lần cập nhật cuối: 21-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 103 21-09-2019 23:00:30 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2019 00:06:09 Tải xuống
Chapter 101 10-09-2019 13:30:16 Tải xuống
Chapter 100 03-09-2019 20:42:31 Tải xuống
Chapter 99 30-08-2019 18:20:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 11:49:36 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 11:49:38 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 11:49:40 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 11:49:42 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 11:49:44 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 11:49:46 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 11:49:47 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 11:49:50 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 11:49:52 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 11:49:53 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 11:49:55 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 11:49:57 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 11:49:59 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 11:50:04 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 11:50:05 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 11:50:07 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 11:50:09 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 11:50:11 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 11:50:14 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 11:50:15 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 11:50:17 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 11:50:19 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 11:50:21 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 11:50:23 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 11:50:25 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 11:50:27 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 11:50:29 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 11:50:32 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 11:50:33 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 11:50:36 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 11:50:37 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 11:50:39 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 11:50:41 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 11:50:43 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 11:50:45 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 11:50:47 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 11:50:49 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 11:50:51 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 11:50:53 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 11:50:55 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 11:50:57 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 11:50:59 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 11:51:03 Tải xuống
Chapter 42.5: - Extra 1 29-11-2018 11:51:06 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 11:51:07 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 11:51:09 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 11:51:11 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 11:51:13 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 11:51:15 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 11:51:17 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 11:51:19 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 11:51:21 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 11:51:23 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 11:51:25 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 11:51:27 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 11:51:29 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 11:51:31 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 11:51:33 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 11:51:35 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 11:51:37 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 11:51:39 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 11:51:41 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 11:51:43 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 11:51:45 Tải xuống
Chapter 63 11-12-2018 14:02:48 Tải xuống
Chapter 64 23-12-2018 13:12:41 Tải xuống
Chapter 65 23-12-2018 13:37:38 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 09:03:39 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 14:58:06 Tải xuống
Chapter 0 21-03-2019 23:20:22 Tải xuống
Chapter 1 05-01-2019 15:00:11 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 15:00:13 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 15:00:16 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 15:00:19 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 15:00:22 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 15:00:25 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 15:00:28 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 15:00:30 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 15:00:34 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 15:00:36 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 15:00:42 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 15:00:48 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 15:00:51 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 15:00:54 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 15:00:58 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 15:01:00 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 15:01:04 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 15:01:06 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 15:01:09 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 15:01:12 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 15:01:15 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 15:01:18 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 15:01:21 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 15:01:24 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 15:01:27 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 15:01:30 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 15:01:33 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 15:01:36 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 15:01:39 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 15:01:42 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 15:01:45 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 15:01:48 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 15:01:51 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 15:01:54 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 15:01:57 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 15:02:00 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 15:02:03 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 15:02:06 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 15:02:09 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 15:02:12 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 15:02:15 Tải xuống
Chapter 42.5: - Extra 1 05-01-2019 15:02:19 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 15:02:21 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 15:02:24 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 15:02:27 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 15:02:30 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 15:02:33 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 15:02:36 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 15:02:39 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 15:02:42 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 15:02:45 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 15:02:48 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 15:02:51 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 15:02:54 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 15:02:58 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 15:03:00 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 15:03:03 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 15:03:06 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 15:03:09 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 15:03:12 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 15:03:15 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 15:03:18 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 15:03:21 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 15:03:24 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 15:03:28 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 15:03:30 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 15:03:33 Tải xuống
Chapter 68 16-01-2019 13:22:05 Tải xuống
Chapter 68 16-01-2019 23:00:06 Tải xuống
Chapter 69 25-01-2019 14:14:06 Tải xuống
Chapter 69 25-01-2019 15:20:30 Tải xuống
Chapter 70 08-02-2019 00:28:06 Tải xuống
Chapter 70 08-02-2019 01:26:12 Tải xuống
Chapter 71 15-02-2019 02:23:32 Tải xuống
Chapter 71 16-02-2019 09:01:41 Tải xuống
Chapter 72 15-02-2019 09:06:08 Tải xuống
Chapter 72 16-02-2019 20:11:56 Tải xuống
Chapter 73 25-02-2019 23:18:06 Tải xuống
Chapter 74 26-02-2019 22:54:09 Tải xuống
Chapter 73 01-03-2019 08:08:09 Tải xuống
Chapter 74 01-03-2019 04:06:09 Tải xuống
Chapter 75 02-03-2019 18:00:05 Tải xuống
Chapter 76 19-03-2019 21:30:06 Tải xuống
Chapter 75 20-03-2019 05:48:47 Tải xuống
Chapter 76 20-03-2019 05:48:50 Tải xuống
Chapter 77 21-03-2019 18:24:05 Tải xuống
Chapter 77 21-03-2019 21:36:06 Tải xuống
Chapter 78 28-03-2019 22:00:55 Tải xuống
Chapter 79 05-04-2019 10:13:33 Tải xuống
Chapter 80 05-04-2019 10:36:42 Tải xuống
Chapter 81 21-04-2019 22:21:28 Tải xuống
Chapter 82 23-04-2019 09:00:37 Tải xuống
Chapter 83 26-04-2019 20:09:03 Tải xuống
Chapter 84 08-05-2019 13:42:05 Tải xuống
Chapter 0 08-05-2019 21:17:06 Tải xuống
Chapter 78 08-05-2019 21:17:09 Tải xuống
Chapter 79 08-05-2019 20:10:59 Tải xuống
Chapter 80 08-05-2019 21:17:11 Tải xuống
Chapter 81 09-05-2019 00:02:56 Tải xuống
Chapter 82 08-05-2019 21:01:59 Tải xuống
Chapter 83 09-05-2019 07:03:24 Tải xuống
Chapter 84 09-05-2019 07:03:27 Tải xuống
Chapter 85 19-05-2019 13:08:08 Tải xuống
Chapter 86 22-05-2019 09:00:08 Tải xuống
Chapter 87 29-05-2019 01:48:10 Tải xuống
Chapter 85 29-05-2019 11:13:18 Tải xuống
Chapter 86 29-05-2019 11:13:21 Tải xuống
Chapter 87 29-05-2019 11:13:24 Tải xuống
Chapter 88 04-06-2019 13:12:09 Tải xuống
Chapter 89 11-06-2019 12:18:35 Tải xuống
Chapter 90 18-06-2019 00:54:09 Tải xuống
Chapter 91 25-06-2019 21:06:13 Tải xuống
Chapter 92 02-07-2019 21:02:07 Tải xuống
Chapter 93 11-07-2019 00:42:15 Tải xuống
Chapter 0 12-07-2019 19:12:18 Tải xuống
Chapter 1 11-07-2019 14:25:23 Tải xuống
Chapter 2 11-07-2019 14:25:26 Tải xuống
Chapter 3 11-07-2019 14:25:27 Tải xuống
Chapter 4 11-07-2019 14:25:31 Tải xuống
Chapter 5 12-07-2019 14:04:51 Tải xuống
Chapter 6 12-07-2019 15:12:24 Tải xuống
Chapter 7 11-07-2019 14:25:40 Tải xuống
Chapter 8 11-07-2019 14:25:43 Tải xuống
Chapter 9 11-07-2019 14:25:47 Tải xuống
Chapter 10 11-07-2019 14:25:50 Tải xuống
Chapter 11 11-07-2019 14:25:53 Tải xuống
Chapter 12 12-07-2019 18:12:16 Tải xuống
Chapter 13 11-07-2019 14:25:58 Tải xuống
Chapter 14 12-07-2019 15:12:19 Tải xuống
Chapter 15 12-07-2019 15:12:21 Tải xuống
Chapter 16 12-07-2019 14:05:24 Tải xuống
Chapter 17 12-07-2019 15:12:28 Tải xuống
Chapter 18 11-07-2019 14:26:12 Tải xuống
Chapter 19 11-07-2019 14:26:17 Tải xuống
Chapter 20 11-07-2019 14:26:23 Tải xuống
Chapter 21 11-07-2019 14:26:26 Tải xuống
Chapter 22 11-07-2019 14:26:26 Tải xuống
Chapter 23 12-07-2019 15:12:15 Tải xuống
Chapter 24 11-07-2019 14:26:34 Tải xuống
Chapter 25 11-07-2019 14:26:37 Tải xuống
Chapter 26 11-07-2019 14:26:40 Tải xuống
Chapter 27 11-07-2019 14:26:42 Tải xuống
Chapter 28 11-07-2019 14:26:44 Tải xuống
Chapter 29 12-07-2019 15:12:09 Tải xuống
Chapter 30 13-07-2019 21:57:17 Tải xuống
Chapter 31 13-07-2019 21:57:47 Tải xuống
Chapter 32 12-07-2019 18:12:04 Tải xuống
Chapter 33 12-07-2019 17:12:47 Tải xuống
Chapter 34 11-07-2019 14:27:03 Tải xuống
Chapter 35 11-07-2019 14:27:06 Tải xuống
Chapter 36 11-07-2019 14:27:08 Tải xuống
Chapter 37 12-07-2019 15:12:06 Tải xuống
Chapter 38 12-07-2019 15:12:12 Tải xuống
Chapter 39 11-07-2019 14:27:19 Tải xuống
Chapter 40 11-07-2019 14:27:22 Tải xuống
Chapter 41 11-07-2019 14:27:23 Tải xuống
Chapter 42 11-07-2019 14:27:26 Tải xuống
Chapter 42.5: - Extra 1 11-07-2019 14:27:33 Tải xuống
Chapter 43 12-07-2019 14:06:45 Tải xuống
Chapter 44 12-07-2019 14:06:46 Tải xuống
Chapter 45 11-07-2019 14:27:42 Tải xuống
Chapter 46 12-07-2019 15:11:59 Tải xuống
Chapter 47 12-07-2019 15:12:00 Tải xuống
Chapter 48 11-07-2019 14:27:53 Tải xuống
Chapter 49 11-07-2019 14:27:55 Tải xuống
Chapter 50 12-07-2019 14:06:49 Tải xuống
Chapter 51 11-07-2019 14:28:00 Tải xuống
Chapter 52 11-07-2019 14:28:03 Tải xuống
Chapter 53 11-07-2019 14:28:06 Tải xuống
Chapter 54 11-07-2019 14:28:09 Tải xuống
Chapter 55 11-07-2019 14:28:14 Tải xuống
Chapter 56 12-07-2019 14:06:52 Tải xuống
Chapter 57 12-07-2019 14:06:54 Tải xuống
Chapter 58 11-07-2019 14:28:21 Tải xuống
Chapter 59 11-07-2019 14:28:25 Tải xuống
Chapter 60 11-07-2019 14:28:27 Tải xuống
Chapter 61 11-07-2019 14:28:31 Tải xuống
Chapter 62 11-07-2019 14:28:33 Tải xuống
Chapter 63 12-07-2019 14:06:57 Tải xuống
Chapter 64 12-07-2019 14:07:00 Tải xuống
Chapter 65 12-07-2019 14:07:03 Tải xuống
Chapter 66 12-07-2019 19:11:27 Tải xuống
Chapter 67 11-07-2019 14:28:48 Tải xuống
Chapter 68 11-07-2019 14:28:53 Tải xuống
Chapter 69 11-07-2019 14:28:55 Tải xuống
Chapter 70 11-07-2019 14:28:57 Tải xuống
Chapter 71 12-07-2019 14:07:05 Tải xuống
Chapter 72 12-07-2019 14:07:09 Tải xuống
Chapter 73 12-07-2019 18:11:33 Tải xuống
Chapter 74 11-07-2019 14:29:10 Tải xuống
Chapter 75 11-07-2019 14:29:13 Tải xuống
Chapter 76 11-07-2019 14:29:14 Tải xuống
Chapter 77 11-07-2019 14:29:18 Tải xuống
Chapter 78 12-07-2019 14:07:12 Tải xuống
Chapter 79 12-07-2019 14:07:14 Tải xuống
Chapter 80 12-07-2019 19:11:22 Tải xuống
Chapter 81 12-07-2019 14:07:20 Tải xuống
Chapter 82 11-07-2019 14:29:32 Tải xuống
Chapter 83 11-07-2019 14:29:36 Tải xuống
Chapter 84 11-07-2019 14:29:40 Tải xuống
Chapter 85 11-07-2019 14:29:41 Tải xuống
Chapter 86 11-07-2019 14:29:46 Tải xuống
Chapter 87 12-07-2019 14:07:23 Tải xuống
Chapter 88 12-07-2019 14:07:26 Tải xuống
Chapter 89 12-07-2019 14:07:32 Tải xuống
Chapter 90 11-07-2019 14:29:56 Tải xuống
Chapter 91 11-07-2019 14:29:59 Tải xuống
Chapter 92 11-07-2019 14:30:04 Tải xuống
Chapter 93 11-07-2019 14:30:09 Tải xuống
Chapter 94 15-07-2019 17:00:10 Tải xuống
Chapter 95 23-07-2019 23:18:14 Tải xuống
Chapter 96 30-07-2019 23:30:18 Tải xuống
Chapter 97 07-08-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 98 20-08-2019 20:24:29 Tải xuống
Chapter 99 30-08-2019 18:20:14 Tải xuống
Chapter 100 03-09-2019 20:42:31 Tải xuống
Chapter 101 10-09-2019 13:30:16 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2019 00:06:09 Tải xuống
Chapter 103 21-09-2019 23:00:30 Tải xuống


NHẬN XÉT