Báo hỏng link

Solo Leveling

Tác giả: Jang Sung Lak
Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Webtoon , , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 05-04-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới". (có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 63: Raw 21-03-2019 16:36:06 Tải xuống
Chapter 63: Raw 21-03-2019 16:06:22 Tải xuống
Chapter 62 23-03-2019 07:37:14 Tải xuống
Chapter 20 21-03-2019 16:06:11 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 21-03-2019 16:06:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 11:16:06 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 11:16:08 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 11:16:11 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 23:34:41 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 04-12-2018 00:14:06 Tải xuống
Chapter 5: bí mật Carphenon (2) 04-12-2018 01:07:36 Tải xuống
Chapter 7: Điều răn thứ 2 (2) 04-12-2018 01:07:41 Tải xuống
Chapter 8: Hiến tế 04-12-2018 01:13:30 Tải xuống
Chapter 9: hiến tế (2) 04-12-2018 01:15:56 Tải xuống
Chapter 11: Hệ thống. 04-12-2018 13:28:12 Tải xuống
Chapter 12: Thử thách SOLO đúng nghĩa. 05-12-2018 11:42:12 Tải xuống
Chapter 13: Thử thách SOLO đúng nghĩa. (2) 06-12-2018 00:28:12 Tải xuống
Chapter 14: Tuân theo quy luật. 08-12-2018 12:00:36 Tải xuống
Chapter 15: Solo con boss đầu tiên. 08-12-2018 14:38:32 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 27-03-2019 17:05:32 Tải xuống
Chapter 17: Thử sức 11-12-2018 14:26:32 Tải xuống
Chapter 18 11-12-2018 18:00:32 Tải xuống
Chapter 18 24-12-2018 14:02:35 Tải xuống
Chapter 19 24-12-2018 14:02:38 Tải xuống
Chapter 20 26-12-2018 05:50:32 Tải xuống
Chapter 21: Boss rank C 26-12-2018 05:50:35 Tải xuống
Chapter 22: Lần đầu giết boss rank C 27-12-2018 13:38:32 Tải xuống
Chapter 23: Giết người 27-12-2018 13:38:35 Tải xuống
Chapter 24: Đánh bại tất cả 03-01-2019 09:22:41 Tải xuống
Chapter 25: Phi vụ mới 03-01-2019 09:22:44 Tải xuống
Chapter 26: Nhiệm vụ ẩn 03-01-2019 08:23:33 Tải xuống
Chapter 27: Dungeon rank S 03-01-2019 08:23:36 Tải xuống
Chapter 28: Tái ngộ 03-01-2019 11:29:39 Tải xuống
Chapter 29: Lời xin lỗi 04-01-2019 14:46:27 Tải xuống
Chapter 0 04-01-2019 14:46:39 Tải xuống
Chapter 1 04-01-2019 14:46:42 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 14:46:45 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 14:46:48 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 04-04-2019 19:55:27 Tải xuống
Chapter 11: Hệ thống. 04-01-2019 14:47:12 Tải xuống
Chapter 12: Thử thách SOLO đúng nghĩa. 29-03-2019 21:35:56 Tải xuống
Chapter 13: Thử thách SOLO đúng nghĩa. (2) 04-01-2019 14:47:19 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 17-03-2019 08:28:23 Tải xuống
Chapter 18 15-03-2019 12:27:20 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 14:47:36 Tải xuống
Chapter 20 15-03-2019 12:41:41 Tải xuống
Chapter 22: Lần đầu giết boss rank C 04-01-2019 14:47:45 Tải xuống
Chapter 23: Giết người 04-01-2019 14:47:48 Tải xuống
Chapter 25: Phi vụ mới 04-01-2019 14:47:54 Tải xuống
Chapter 26: Nhiệm vụ ẩn 22-03-2019 12:01:00 Tải xuống
Chapter 28: Tái ngộ 04-01-2019 14:48:03 Tải xuống
Chapter 29: Lời xin lỗi 05-04-2019 11:43:58 Tải xuống
Chapter 30: Sát thủ 05-01-2019 14:22:12 Tải xuống
Chapter 31: Đối đâu· 06-01-2019 13:58:08 Tải xuống
Chapter 30: Sát thủ 07-01-2019 03:02:06 Tải xuống
Chapter 31: Đối đâu· 07-01-2019 03:02:09 Tải xuống
Chapter 32: Đối đầu 2 07-01-2019 15:22:09 Tải xuống
Chapter 33: Đối đầu 3 10-01-2019 06:18:12 Tải xuống
Chapter 34: Chia tay 11-01-2019 14:20:06 Tải xuống
Chapter 35: Dọn dẹp dungeon 12-01-2019 02:02:18 Tải xuống
Chapter 36: Lời mời của hội quán Bạch Hổ 12-01-2019 14:20:21 Tải xuống
Chapter 37: 600 triệu won 14-01-2019 13:30:06 Tải xuống
Chapter 33: Đối đầu 3 14-01-2019 15:18:10 Tải xuống
Chapter 34: Chia tay 14-01-2019 15:18:13 Tải xuống
Chapter 35: Dọn dẹp dungeon 14-01-2019 15:18:15 Tải xuống
Chapter 36: Lời mời của hội quán Bạch Hổ 14-01-2019 15:18:19 Tải xuống
Chapter 37: 600 triệu won 14-01-2019 15:18:21 Tải xuống
Chapter 1.1 15-01-2019 23:46:06 Tải xuống
Chapter 38 15-01-2019 23:46:12 Tải xuống
Chapter 39 15-01-2019 23:46:15 Tải xuống
Chapter 40 15-01-2019 23:46:18 Tải xuống
Chapter 41 15-01-2019 23:58:06 Tải xuống
Chapter 42 16-01-2019 00:00:06 Tải xuống
Chapter 43 16-01-2019 00:10:12 Tải xuống
Chapter 44 16-01-2019 00:12:03 Tải xuống
Chapter 45 16-01-2019 00:12:06 Tải xuống
Chapter 1.1 16-01-2019 12:52:11 Tải xuống
Chapter 38 16-01-2019 12:52:18 Tải xuống
Chapter 39 16-01-2019 12:52:21 Tải xuống
Chapter 40 16-01-2019 12:52:24 Tải xuống
Chapter 41 16-01-2019 12:52:27 Tải xuống
Chapter 42 16-01-2019 12:52:30 Tải xuống
Chapter 43 16-01-2019 12:52:33 Tải xuống
Chapter 44 16-01-2019 12:52:36 Tải xuống
Chapter 45 16-01-2019 12:52:39 Tải xuống
Chapter 46: Họp phụ huynh 20-01-2019 15:00:48 Tải xuống
Chapter 47: Red Gate - Cổng Đỏ 22-01-2019 13:36:11 Tải xuống
Chapter 48: Hyakki 24-01-2019 10:04:08 Tải xuống
Chapter 46: Họp phụ huynh 06-04-2019 01:53:07 Tải xuống
Chapter 48: Hyakki 24-01-2019 12:30:19 Tải xuống
Chapter 50 25-01-2019 09:18:05 Tải xuống
Chapter 51: Tàn sát 26-01-2019 12:20:12 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 27-01-2019 14:02:11 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến 28-01-2019 12:04:12 Tải xuống
Chapter 54: Iron 29-01-2019 05:50:06 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 29-01-2019 11:08:06 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến 06-04-2019 13:16:04 Tải xuống
Chapter 54: Iron 29-01-2019 11:08:18 Tải xuống
Chapter 55: Hoàn thành 30-01-2019 11:54:11 Tải xuống
Chapter 55: Hoàn thành 06-04-2019 15:11:54 Tải xuống
Chapter 56 14-02-2019 23:13:00 Tải xuống
Chapter 57: - Cổng S-Rank 13-02-2019 23:21:06 Tải xuống
Chapter 58 24-02-2019 12:54:05 Tải xuống
Chapter 59 24-02-2019 12:54:06 Tải xuống
Chapter 60 12-03-2019 00:05:48 Tải xuống
Chapter 56 11-03-2019 01:04:15 Tải xuống
Chapter 57: - Cổng S-Rank 11-03-2019 04:03:30 Tải xuống
Chapter 58 11-03-2019 04:03:33 Tải xuống
Chapter 59 11-03-2019 04:03:24 Tải xuống
Chapter 60 25-03-2019 19:59:59 Tải xuống
Chapter 61: Raw 09-03-2019 22:18:09 Tải xuống
Chapter 61: Raw - Nước thánh của sự sống 17-03-2019 23:02:36 Tải xuống
Chapter 62 18-03-2019 18:46:18 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 21-03-2019 16:06:09 Tải xuống
Chapter 20 21-03-2019 16:06:11 Tải xuống
Chapter 62 23-03-2019 07:37:14 Tải xuống
Chapter 63: Raw 21-03-2019 16:06:22 Tải xuống
Chapter 63: Raw 21-03-2019 16:36:06 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM