Báo hỏng link

Nghịch Thiên Tà Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 117 20-10-2019 12:07:44 Tải xuống
Chapter 116 16-10-2019 19:03:41 Tải xuống
Chapter 115 13-10-2019 10:32:12 Tải xuống
Chapter 114 11-10-2019 10:40:12 Tải xuống
Chapter 113 05-10-2019 10:31:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: - giới thiệu 29-11-2018 10:12:05 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 10:12:08 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 10:12:09 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 10:12:11 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 10:12:13 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 10:12:15 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 10:12:17 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 10:12:19 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 10:12:21 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 10:12:23 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 10:12:25 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 10:12:27 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 10:12:29 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 10:12:31 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 10:12:33 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 10:12:35 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 10:12:37 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 10:12:39 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 10:12:41 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 10:12:43 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 10:12:45 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 10:12:47 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 10:12:49 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 10:12:51 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 22:35:51 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 23:28:39 Tải xuống
Chapter 26 04-12-2018 00:15:21 Tải xuống
Chapter 27 11-12-2018 03:40:47 Tải xuống
Chapter 28 12-12-2018 03:40:32 Tải xuống
Chapter 29 13-12-2018 03:30:32 Tải xuống
Chapter 30 20-12-2018 13:10:32 Tải xuống
Chapter 31 22-12-2018 12:14:32 Tải xuống
Chapter 32 24-12-2018 13:12:44 Tải xuống
Chapter 33 02-01-2019 14:07:41 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 09:22:47 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 08:47:48 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 05:12:08 Tải xuống
Chapter 37 11-01-2019 05:08:11 Tải xuống
Chapter 38 13-01-2019 05:13:51 Tải xuống
Chapter 39 15-01-2019 14:02:20 Tải xuống
Chapter 40 15-01-2019 14:00:11 Tải xuống
Chapter 41 15-01-2019 14:02:23 Tải xuống
Chapter 39 19-01-2019 12:02:15 Tải xuống
Chapter 40 21-01-2019 12:04:03 Tải xuống
Chapter 41 23-01-2019 12:12:09 Tải xuống
Chapter 0: - giới thiệu 23-01-2019 16:04:12 Tải xuống
Chapter 1 23-01-2019 16:04:20 Tải xuống
Chapter 2 23-01-2019 16:04:24 Tải xuống
Chapter 3 23-01-2019 16:04:31 Tải xuống
Chapter 4 23-01-2019 16:04:36 Tải xuống
Chapter 5 23-01-2019 16:04:42 Tải xuống
Chapter 6 23-01-2019 16:04:48 Tải xuống
Chapter 7 23-01-2019 16:04:55 Tải xuống
Chapter 8 23-01-2019 16:05:00 Tải xuống
Chapter 9 23-01-2019 16:05:06 Tải xuống
Chapter 10 23-01-2019 16:05:12 Tải xuống
Chapter 11 23-01-2019 16:07:06 Tải xuống
Chapter 12 23-01-2019 16:07:13 Tải xuống
Chapter 13 23-01-2019 16:07:18 Tải xuống
Chapter 14 23-01-2019 16:07:24 Tải xuống
Chapter 15 23-01-2019 16:07:49 Tải xuống
Chapter 16 23-01-2019 16:07:55 Tải xuống
Chapter 17 23-01-2019 16:08:00 Tải xuống
Chapter 18 23-01-2019 16:08:07 Tải xuống
Chapter 19 23-01-2019 16:08:13 Tải xuống
Chapter 20 23-01-2019 16:08:19 Tải xuống
Chapter 21 23-01-2019 16:08:25 Tải xuống
Chapter 22 23-01-2019 16:08:30 Tải xuống
Chapter 23 23-01-2019 16:08:37 Tải xuống
Chapter 24 23-01-2019 16:08:54 Tải xuống
Chapter 25 23-01-2019 16:09:00 Tải xuống
Chapter 26 23-01-2019 16:09:18 Tải xuống
Chapter 27 23-01-2019 16:09:24 Tải xuống
Chapter 28 23-01-2019 16:09:30 Tải xuống
Chapter 29 23-01-2019 16:09:36 Tải xuống
Chapter 30 23-01-2019 16:09:42 Tải xuống
Chapter 31 23-01-2019 16:09:48 Tải xuống
Chapter 32 23-01-2019 16:09:54 Tải xuống
Chapter 33 23-01-2019 16:10:00 Tải xuống
Chapter 34 23-01-2019 16:10:18 Tải xuống
Chapter 35 23-01-2019 16:10:24 Tải xuống
Chapter 36 23-01-2019 16:10:30 Tải xuống
Chapter 37 23-01-2019 16:10:36 Tải xuống
Chapter 38 23-01-2019 16:10:43 Tải xuống
Chapter 39 23-01-2019 16:10:48 Tải xuống
Chapter 40 23-01-2019 16:10:54 Tải xuống
Chapter 41 11-07-2019 12:07:48 Tải xuống
Chapter 42 28-01-2019 13:06:06 Tải xuống
Chapter 43 30-01-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 42 30-01-2019 22:09:23 Tải xuống
Chapter 43 16-07-2019 22:18:41 Tải xuống
Chapter 44 01-02-2019 14:10:23 Tải xuống
Chapter 45 20-02-2019 00:08:33 Tải xuống
Chapter 44 19-02-2019 08:04:39 Tải xuống
Chapter 45 21-02-2019 03:21:57 Tải xuống
Chapter 46 21-02-2019 04:00:18 Tải xuống
Chapter 47 21-02-2019 05:42:23 Tải xuống
Chapter 48 26-02-2019 12:12:15 Tải xuống
Chapter 49 28-02-2019 12:06:08 Tải xuống
Chapter 50 02-03-2019 12:37:08 Tải xuống
Chapter 46 04-03-2019 16:02:26 Tải xuống
Chapter 47 04-03-2019 11:01:53 Tải xuống
Chapter 48 04-03-2019 16:03:14 Tải xuống
Chapter 49 04-03-2019 07:01:08 Tải xuống
Chapter 50 04-03-2019 16:03:17 Tải xuống
Chapter 51 04-03-2019 12:00:07 Tải xuống
Chapter 51 04-03-2019 12:00:11 Tải xuống
Chapter 52 06-03-2019 12:06:05 Tải xuống
Chapter 53 09-03-2019 18:06:05 Tải xuống
Chapter 54 11-03-2019 18:24:06 Tải xuống
Chapter 55 17-03-2019 18:48:11 Tải xuống
Chapter 56 19-03-2019 19:00:08 Tải xuống
Chapter 57 21-03-2019 19:36:09 Tải xuống
Chapter 58 01-04-2019 11:36:05 Tải xuống
Chapter 59 05-04-2019 19:11:35 Tải xuống
Chapter 60 08-04-2019 09:16:30 Tải xuống
Chapter 61 17-04-2019 22:25:21 Tải xuống
Chapter 62 23-04-2019 04:21:42 Tải xuống
Chapter 63 23-04-2019 02:10:49 Tải xuống
Chapter 64 26-04-2019 02:08:50 Tải xuống
Chapter 65 26-04-2019 18:03:35 Tải xuống
Chapter 66 27-04-2019 09:06:08 Tải xuống
Chapter 67 29-04-2019 10:06:10 Tải xuống
Chapter 68 01-05-2019 11:30:06 Tải xuống
Chapter 69 01-06-2019 11:18:09 Tải xuống
Chapter 70 03-06-2019 11:42:11 Tải xuống
Chapter 71 05-06-2019 12:30:20 Tải xuống
Chapter 72 12-06-2019 19:12:16 Tải xuống
Chapter 73 16-06-2019 08:03:48 Tải xuống
Chapter 74 16-06-2019 19:00:11 Tải xuống
Chapter 75 21-06-2019 18:06:15 Tải xuống
Chapter 76 23-06-2019 18:00:17 Tải xuống
Chapter 77 25-06-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 78 05-07-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 79 07-07-2019 09:12:11 Tải xuống
Chapter 80 09-07-2019 10:01:58 Tải xuống
Chapter 81 11-07-2019 09:06:05 Tải xuống
Chapter 82 23-07-2019 21:13:20 Tải xuống
Chapter 83 27-07-2019 20:18:15 Tải xuống
Chapter 84 29-07-2019 20:12:05 Tải xuống
Chapter 85 04-10-2019 23:09:48 Tải xuống
Chapter 86 28-09-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 87 28-09-2019 20:24:54 Tải xuống
Chapter 88 28-09-2019 20:27:24 Tải xuống
Chapter 89 24-08-2019 17:19:09 Tải xuống
Chapter 90 24-08-2019 17:19:13 Tải xuống
Chapter 91 24-08-2019 17:19:15 Tải xuống
Chapter 92 24-08-2019 17:19:18 Tải xuống
Chapter 93 24-08-2019 17:19:22 Tải xuống
Chapter 94 24-08-2019 17:19:25 Tải xuống
Chapter 95 24-08-2019 17:19:27 Tải xuống
Chapter 96 24-08-2019 17:19:30 Tải xuống
Chapter 97 24-08-2019 17:19:33 Tải xuống
Chapter 98 24-08-2019 17:19:37 Tải xuống
Chapter 99 24-08-2019 17:19:40 Tải xuống
Chapter 100 24-08-2019 17:19:43 Tải xuống
Chapter 101 24-08-2019 17:19:45 Tải xuống
Chapter 102 24-08-2019 17:19:48 Tải xuống
Chapter 103 26-08-2019 17:24:05 Tải xuống
Chapter 104 04-09-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 105 08-09-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 106 10-09-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 107 12-09-2019 11:06:19 Tải xuống
Chapter 108 15-09-2019 21:00:13 Tải xuống
Chapter 109 18-09-2019 14:03:24 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 111 29-09-2019 20:12:31 Tải xuống
Chapter 112 04-10-2019 00:22:42 Tải xuống
Chapter 113 05-10-2019 10:31:20 Tải xuống
Chapter 114 11-10-2019 10:40:12 Tải xuống
Chapter 115 13-10-2019 10:32:12 Tải xuống
Chapter 116 16-10-2019 19:03:41 Tải xuống
Chapter 117 20-10-2019 12:07:44 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM