Báo hỏng link

Bakemonogatari

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Mystery , Romance , School Life , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 14-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Được chuyển thể từ LN và Anime.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 40 14-08-2019 20:18:29 Tải xuống
Chapter 39 18-08-2019 22:06:24 Tải xuống
Chapter 38 14-08-2019 11:31:12 Tải xuống
Chapter 37 11-08-2019 23:18:14 Tải xuống
Chapter 36 07-08-2019 20:47:22 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 10:01:07 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 10:01:09 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 10:01:09 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 10:01:11 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 10:01:13 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 10:01:15 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 10:01:17 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 10:01:19 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 10:01:21 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 10:01:23 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 10:01:26 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 10:01:27 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 10:01:29 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 10:01:31 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 10:01:33 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 10:01:35 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 10:01:37 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 10:01:39 Tải xuống
Chapter 19 06-12-2018 10:40:12 Tải xuống
Chapter 20 16-01-2019 12:46:05 Tải xuống
Chapter 1 16-01-2019 12:48:08 Tải xuống
Chapter 2 16-01-2019 12:48:11 Tải xuống
Chapter 3 16-01-2019 12:48:13 Tải xuống
Chapter 4 16-01-2019 12:48:16 Tải xuống
Chapter 5 16-01-2019 12:48:19 Tải xuống
Chapter 6 16-01-2019 12:48:21 Tải xuống
Chapter 7 16-01-2019 12:48:25 Tải xuống
Chapter 8 16-01-2019 12:48:28 Tải xuống
Chapter 9 16-01-2019 12:48:31 Tải xuống
Chapter 10 16-01-2019 12:48:34 Tải xuống
Chapter 11 16-01-2019 12:48:37 Tải xuống
Chapter 12 16-01-2019 12:48:40 Tải xuống
Chapter 13 16-01-2019 12:48:43 Tải xuống
Chapter 14 16-01-2019 12:48:46 Tải xuống
Chapter 15 16-01-2019 12:48:49 Tải xuống
Chapter 16 16-01-2019 12:48:52 Tải xuống
Chapter 17 16-01-2019 12:48:55 Tải xuống
Chapter 18 16-01-2019 12:48:58 Tải xuống
Chapter 19 16-01-2019 12:49:00 Tải xuống
Chapter 20 16-01-2019 12:49:04 Tải xuống
Chapter 21 06-03-2019 22:00:08 Tải xuống
Chapter 22 14-03-2019 19:36:08 Tải xuống
Chapter 21 15-03-2019 04:00:35 Tải xuống
Chapter 22 15-03-2019 07:00:48 Tải xuống
Chapter 23 30-03-2019 20:12:08 Tải xuống
Chapter 24 08-04-2019 12:16:00 Tải xuống
Chapter 25 08-04-2019 11:21:28 Tải xuống
Chapter 23 08-04-2019 22:40:16 Tải xuống
Chapter 24 08-04-2019 12:14:01 Tải xuống
Chapter 25 08-04-2019 12:09:19 Tải xuống
Chapter 26 08-05-2019 19:24:17 Tải xuống
Chapter 26 09-05-2019 23:05:15 Tải xuống
Chapter 27 15-06-2019 12:20:27 Tải xuống
Chapter 28 22-06-2019 18:18:10 Tải xuống
Chapter 29 24-06-2019 20:30:14 Tải xuống
Chapter 30 06-07-2019 19:00:45 Tải xuống
Chapter 31 09-07-2019 19:00:10 Tải xuống
Chapter 1 18-07-2019 23:38:40 Tải xuống
Chapter 2 17-07-2019 07:12:25 Tải xuống
Chapter 3 17-07-2019 07:12:25 Tải xuống
Chapter 4 17-07-2019 07:12:28 Tải xuống
Chapter 5 17-07-2019 07:12:30 Tải xuống
Chapter 6 17-07-2019 07:12:34 Tải xuống
Chapter 7 21-07-2019 08:13:50 Tải xuống
Chapter 8 17-07-2019 07:12:40 Tải xuống
Chapter 9 17-07-2019 07:12:43 Tải xuống
Chapter 10 17-07-2019 07:12:46 Tải xuống
Chapter 11 17-07-2019 07:12:49 Tải xuống
Chapter 12 17-07-2019 07:12:51 Tải xuống
Chapter 13 17-07-2019 07:12:55 Tải xuống
Chapter 14 17-07-2019 07:12:58 Tải xuống
Chapter 15 17-07-2019 07:13:00 Tải xuống
Chapter 16 17-07-2019 07:13:04 Tải xuống
Chapter 17 17-07-2019 07:13:06 Tải xuống
Chapter 18 17-07-2019 07:13:09 Tải xuống
Chapter 19 17-07-2019 07:13:12 Tải xuống
Chapter 20 17-07-2019 07:13:15 Tải xuống
Chapter 21 17-07-2019 07:13:18 Tải xuống
Chapter 22 17-07-2019 07:13:22 Tải xuống
Chapter 23 17-07-2019 07:13:24 Tải xuống
Chapter 24 17-07-2019 07:13:28 Tải xuống
Chapter 25 17-07-2019 07:13:31 Tải xuống
Chapter 26 17-07-2019 07:13:34 Tải xuống
Chapter 27 17-07-2019 07:13:36 Tải xuống
Chapter 28 17-07-2019 07:13:39 Tải xuống
Chapter 29 17-07-2019 07:13:42 Tải xuống
Chapter 30 17-07-2019 07:13:45 Tải xuống
Chapter 31 17-07-2019 07:13:48 Tải xuống
Chapter 32 17-07-2019 07:13:51 Tải xuống
Chapter 33 20-07-2019 22:47:22 Tải xuống
Chapter 34 29-07-2019 21:36:06 Tải xuống
Chapter 35 06-08-2019 21:16:34 Tải xuống
Chapter 36 07-08-2019 20:47:22 Tải xuống
Chapter 37 11-08-2019 23:18:14 Tải xuống
Chapter 38 14-08-2019 11:31:12 Tải xuống
Chapter 39 18-08-2019 22:06:24 Tải xuống
Chapter 40 14-08-2019 20:18:29 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM