Báo hỏng link

Nhất Đại Linh Hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Romance , Shoujo , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Muốn leo lên được quyền lực cao nhất phải trả giá bao nhiêu? Là bị nhân thế hiểu lầm khinh bỉ, mang tội danh" yêu nữ" , hay phải tự bản thân giết chết người mình yêu nhất? đứa trẻ mồ côi Linh tộc có năng lực dự đoán trước tương lai, ở nơi cung đấu, niết bàn trọng sinh , trở thành một vị hoàng hậu đương thời vạn người bái lạy!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 76 17-10-2019 20:24:43 Tải xuống
Chapter 75 10-10-2019 21:06:13 Tải xuống
Chapter 74 04-10-2019 20:30:48 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2019 22:14:39 Tải xuống
Chapter 72 21-09-2019 11:08:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 09:58:10 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 09:58:11 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 09:58:12 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 09:58:15 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 09:58:17 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 09:58:19 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 09:58:22 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 09:58:23 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 09:58:25 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 09:58:27 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 09:58:29 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 09:58:31 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 09:58:33 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 09:58:35 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 09:58:37 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 09:58:39 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 09:58:40 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 09:58:42 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 09:58:44 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 09:58:47 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 09:58:48 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 09:58:50 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 09:58:53 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 09:58:55 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 09:58:57 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 09:58:58 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 09:59:01 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 09:59:04 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 09:59:06 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 09:59:08 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 09:59:10 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 09:59:11 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 09:59:13 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 09:59:15 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 09:59:17 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 09:59:19 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 09:59:21 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 09:59:25 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 09:59:26 Tải xuống
Chapter 40 07-12-2018 20:27:39 Tải xuống
Chapter 41 14-12-2018 05:00:33 Tải xuống
Chapter 0 20-12-2018 09:00:34 Tải xuống
Chapter 41.5 20-12-2018 07:00:36 Tải xuống
Chapter 42 20-12-2018 14:00:37 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 10:46:37 Tải xuống
Chapter 44 10-01-2019 11:02:58 Tải xuống
Chapter 45 17-01-2019 11:01:49 Tải xuống
Chapter 0 17-01-2019 10:16:40 Tải xuống
Chapter 1 17-01-2019 10:16:43 Tải xuống
Chapter 2 17-01-2019 10:16:45 Tải xuống
Chapter 3 17-01-2019 10:16:49 Tải xuống
Chapter 4 17-01-2019 10:16:52 Tải xuống
Chapter 5 17-01-2019 10:16:55 Tải xuống
Chapter 6 17-01-2019 10:16:58 Tải xuống
Chapter 7 17-01-2019 10:17:02 Tải xuống
Chapter 8 17-01-2019 10:17:04 Tải xuống
Chapter 9 17-01-2019 10:17:08 Tải xuống
Chapter 10 17-01-2019 10:17:10 Tải xuống
Chapter 11 17-01-2019 10:17:13 Tải xuống
Chapter 12 17-01-2019 10:17:16 Tải xuống
Chapter 13 17-01-2019 10:17:19 Tải xuống
Chapter 14 17-01-2019 10:17:22 Tải xuống
Chapter 15 17-01-2019 10:17:25 Tải xuống
Chapter 16 17-01-2019 10:17:28 Tải xuống
Chapter 17 17-01-2019 10:17:31 Tải xuống
Chapter 18 17-01-2019 10:17:33 Tải xuống
Chapter 19 17-01-2019 10:17:37 Tải xuống
Chapter 20 17-01-2019 10:17:39 Tải xuống
Chapter 21 17-01-2019 10:17:43 Tải xuống
Chapter 22 17-01-2019 10:17:46 Tải xuống
Chapter 23 17-01-2019 10:17:49 Tải xuống
Chapter 24 17-01-2019 10:17:52 Tải xuống
Chapter 25 17-01-2019 10:17:55 Tải xuống
Chapter 26 17-01-2019 10:17:57 Tải xuống
Chapter 27 17-01-2019 10:18:01 Tải xuống
Chapter 28 17-01-2019 10:18:04 Tải xuống
Chapter 29 17-01-2019 10:18:07 Tải xuống
Chapter 30 17-01-2019 10:18:10 Tải xuống
Chapter 31 17-01-2019 10:18:13 Tải xuống
Chapter 32 17-01-2019 10:18:15 Tải xuống
Chapter 33 17-01-2019 10:18:18 Tải xuống
Chapter 34 17-01-2019 10:18:22 Tải xuống
Chapter 35 17-01-2019 10:18:24 Tải xuống
Chapter 36 17-01-2019 10:18:27 Tải xuống
Chapter 37 17-01-2019 10:18:30 Tải xuống
Chapter 38 17-01-2019 10:18:35 Tải xuống
Chapter 39 17-01-2019 10:18:36 Tải xuống
Chapter 40 17-01-2019 10:18:40 Tải xuống
Chapter 41 17-01-2019 10:18:43 Tải xuống
Chapter 41.5 17-01-2019 10:18:45 Tải xuống
Chapter 42 17-01-2019 10:18:49 Tải xuống
Chapter 43 17-01-2019 10:18:51 Tải xuống
Chapter 44 17-01-2019 10:18:55 Tải xuống
Chapter 45 17-01-2019 11:00:49 Tải xuống
Chapter 46 22-01-2019 05:38:05 Tải xuống
Chapter 47 28-01-2019 16:01:00 Tải xuống
Chapter 46 28-01-2019 19:16:48 Tải xuống
Chapter 47 28-01-2019 19:16:54 Tải xuống
Chapter 48 06-02-2019 09:03:49 Tải xuống
Chapter 48 06-02-2019 09:03:55 Tải xuống
Chapter 49 15-02-2019 01:01:54 Tải xuống
Chapter 49 15-02-2019 13:03:42 Tải xuống
Chapter 50 24-02-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 51 05-03-2019 21:06:07 Tải xuống
Chapter 50 06-03-2019 11:00:20 Tải xuống
Chapter 51 06-03-2019 08:00:14 Tải xuống
Chapter 52 15-03-2019 18:42:05 Tải xuống
Chapter 52 17-03-2019 16:09:57 Tải xuống
Chapter 53 21-03-2019 11:48:06 Tải xuống
Chapter 53 21-03-2019 19:00:27 Tải xuống
Chapter 45: (End phần 1) 30-03-2019 23:15:18 Tải xuống
Chapter 54 30-03-2019 23:15:21 Tải xuống
Chapter 45: (End phần 1) 31-03-2019 07:55:15 Tải xuống
Chapter 54 31-03-2019 07:55:17 Tải xuống
Chapter 55.1 08-04-2019 21:08:34 Tải xuống
Chapter 55.2 08-04-2019 15:33:54 Tải xuống
Chapter 55 08-04-2019 20:05:57 Tải xuống
Chapter 55.5 08-04-2019 23:39:22 Tải xuống
Chapter 55.6 08-04-2019 23:41:25 Tải xuống
Chapter 56.1 23-04-2019 06:24:20 Tải xuống
Chapter 56.2 23-04-2019 07:04:31 Tải xuống
Chapter 57.1 23-04-2019 09:14:28 Tải xuống
Chapter 57.2 23-04-2019 09:17:55 Tải xuống
Chapter 58.1 02-05-2019 11:54:05 Tải xuống
Chapter 58.2 03-05-2019 12:43:32 Tải xuống
Chapter 59.1 28-05-2019 17:01:42 Tải xuống
Chapter 58 28-05-2019 17:02:01 Tải xuống
Chapter 59.2 28-05-2019 13:09:18 Tải xuống
Chapter 60.1 03-06-2019 11:54:06 Tải xuống
Chapter 60.2 09-06-2019 19:12:39 Tải xuống
Chapter 61.1 17-06-2019 19:54:09 Tải xuống
Chapter 61.2 19-06-2019 19:00:17 Tải xuống
Chapter 62.1 26-06-2019 21:00:31 Tải xuống
Chapter 62.2 29-06-2019 19:30:12 Tải xuống
Chapter 63 06-07-2019 21:42:13 Tải xuống
Chapter 64 15-07-2019 20:30:49 Tải xuống
Chapter 65.1 24-07-2019 22:54:33 Tải xuống
Chapter 65.2 30-07-2019 08:03:28 Tải xuống
Chapter 66 05-08-2019 21:55:06 Tải xuống
Chapter 67 17-08-2019 15:36:35 Tải xuống
Chapter 68 24-08-2019 21:18:12 Tải xuống
Chapter 69.1 29-08-2019 22:00:13 Tải xuống
Chapter 69.2 31-08-2019 04:12:07 Tải xuống
Chapter 70.1 07-09-2019 12:36:12 Tải xuống
Chapter 70.2 07-09-2019 12:36:14 Tải xuống
Chapter 71 12-09-2019 20:48:10 Tải xuống
Chapter 72 21-09-2019 11:08:13 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2019 22:14:39 Tải xuống
Chapter 74 04-10-2019 20:30:48 Tải xuống
Chapter 75 10-10-2019 21:06:13 Tải xuống
Chapter 76 17-10-2019 20:24:43 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM