Báo hỏng link

Dục huyết Thương hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 21-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 75 21-09-2019 20:24:19 Tải xuống
Chapter 74 18-09-2019 14:04:02 Tải xuống
Chapter 73 16-09-2019 20:30:30 Tải xuống
Chapter 72 10-09-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2019 19:48:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 07:18:50 Tải xuống
Chapter 1.5 29-11-2018 07:18:52 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 07:18:54 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 07:18:55 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 07:18:58 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 07:19:00 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 07:19:03 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 07:19:05 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 07:19:07 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 07:19:09 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 07:19:11 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 07:19:14 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 07:19:16 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 07:19:17 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 07:19:19 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 07:19:22 Tải xuống
Chapter 16 04-12-2018 00:23:18 Tải xuống
Chapter 17 07-12-2018 05:04:43 Tải xuống
Chapter 18 09-12-2018 04:52:33 Tải xuống
Chapter 19 13-12-2018 04:06:36 Tải xuống
Chapter 20 18-12-2018 05:10:33 Tải xuống
Chapter 21 25-12-2018 05:12:32 Tải xuống
Chapter 22 02-01-2019 14:08:37 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 09:11:42 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 13:19:35 Tải xuống
Chapter 1 13-06-2019 09:31:02 Tải xuống
Chapter 1.5 13-06-2019 09:32:41 Tải xuống
Chapter 2 13-06-2019 09:33:57 Tải xuống
Chapter 3 13-06-2019 09:34:56 Tải xuống
Chapter 4 13-06-2019 09:36:03 Tải xuống
Chapter 5 13-06-2019 09:37:15 Tải xuống
Chapter 6 13-06-2019 09:39:18 Tải xuống
Chapter 7 13-06-2019 09:40:10 Tải xuống
Chapter 8 13-06-2019 09:41:09 Tải xuống
Chapter 9 13-06-2019 09:42:12 Tải xuống
Chapter 10 22-09-2019 12:20:26 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 01:58:19 Tải xuống
Chapter 12 14-07-2019 09:04:49 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 01:58:29 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 01:58:32 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 01:58:34 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 01:58:36 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 01:58:39 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 01:58:43 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 01:58:46 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 01:58:49 Tải xuống
Chapter 21 13-06-2019 09:57:33 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 01:59:13 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 01:59:19 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 01:59:24 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 14:10:06 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 15:36:55 Tải xuống
Chapter 26 09-01-2019 04:36:06 Tải xuống
Chapter 26 09-01-2019 06:48:13 Tải xuống
Chapter 27 12-01-2019 15:20:06 Tải xuống
Chapter 27 09-06-2019 01:53:22 Tải xuống
Chapter 28 15-01-2019 05:06:10 Tải xuống
Chapter 29 16-01-2019 05:12:06 Tải xuống
Chapter 28 16-01-2019 05:22:07 Tải xuống
Chapter 29 09-06-2019 01:54:59 Tải xuống
Chapter 30 18-01-2019 14:12:10 Tải xuống
Chapter 30 09-06-2019 01:55:19 Tải xuống
Chapter 31 19-01-2019 05:24:09 Tải xuống
Chapter 32 21-01-2019 11:38:10 Tải xuống
Chapter 33 24-01-2019 11:52:06 Tải xuống
Chapter 31 24-01-2019 15:04:48 Tải xuống
Chapter 32 09-06-2019 01:57:51 Tải xuống
Chapter 33 09-06-2019 01:58:45 Tải xuống
Chapter 34 29-01-2019 15:40:06 Tải xuống
Chapter 34 09-06-2019 02:01:21 Tải xuống
Chapter 35 30-01-2019 14:52:12 Tải xuống
Chapter 35 09-06-2019 02:01:37 Tải xuống
Chapter 36 22-02-2019 12:06:06 Tải xuống
Chapter 36 09-06-2019 02:02:20 Tải xuống
Chapter 37 26-02-2019 20:54:06 Tải xuống
Chapter 37 09-06-2019 02:06:03 Tải xuống
Chapter 38 06-03-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 39 07-03-2019 11:41:53 Tải xuống
Chapter 38 09-06-2019 02:10:42 Tải xuống
Chapter 39 09-06-2019 02:14:33 Tải xuống
Chapter 40 09-03-2019 12:06:36 Tải xuống
Chapter 41 11-03-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 42 13-03-2019 22:00:21 Tải xuống
Chapter 43 20-03-2019 12:24:06 Tải xuống
Chapter 44 27-03-2019 12:24:10 Tải xuống
Chapter 40 09-06-2019 02:16:50 Tải xuống
Chapter 41 09-06-2019 02:18:20 Tải xuống
Chapter 42 09-06-2019 02:20:51 Tải xuống
Chapter 43 09-06-2019 02:33:40 Tải xuống
Chapter 44 09-06-2019 02:39:53 Tải xuống
Chapter 45 31-03-2019 22:18:12 Tải xuống
Chapter 46 08-04-2019 23:36:31 Tải xuống
Chapter 47 18-04-2019 11:01:50 Tải xuống
Chapter 48 26-04-2019 19:16:36 Tải xuống
Chapter 49 28-04-2019 21:24:06 Tải xuống
Chapter 45 09-06-2019 02:43:27 Tải xuống
Chapter 46 09-06-2019 02:49:19 Tải xuống
Chapter 47 09-06-2019 02:52:47 Tải xuống
Chapter 48 07-05-2019 22:04:36 Tải xuống
Chapter 49 07-05-2019 17:05:41 Tải xuống
Chapter 50 07-05-2019 22:04:38 Tải xuống
Chapter 50 06-05-2019 20:36:43 Tải xuống
Chapter 51 12-05-2019 05:30:12 Tải xuống
Chapter 51 14-05-2019 02:12:53 Tải xuống
Chapter 52 18-05-2019 20:06:09 Tải xuống
Chapter 53 28-05-2019 04:03:10 Tải xuống
Chapter 54 01-06-2019 12:33:14 Tải xuống
Chapter 55 08-06-2019 20:42:23 Tải xuống
Chapter 56 09-06-2019 22:12:09 Tải xuống
Chapter 57 15-06-2019 09:12:00 Tải xuống
Chapter 58 17-06-2019 21:54:13 Tải xuống
Chapter 59 22-06-2019 21:36:16 Tải xuống
Chapter 60 29-06-2019 01:00:15 Tải xuống
Chapter 61 13-07-2019 13:00:29 Tải xuống
Chapter 62 30-07-2019 04:04:21 Tải xuống
Chapter 63 30-07-2019 04:04:25 Tải xuống
Chapter 64 11-08-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 65 19-08-2019 20:48:11 Tải xuống
Chapter 66 20-08-2019 21:36:19 Tải xuống
Chapter 67 25-08-2019 20:18:13 Tải xuống
Chapter 68 28-08-2019 12:06:12 Tải xuống
Chapter 69 03-09-2019 11:54:19 Tải xuống
Chapter 70 03-09-2019 11:54:21 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2019 19:48:23 Tải xuống
Chapter 72 10-09-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 73 16-09-2019 20:30:30 Tải xuống
Chapter 74 18-09-2019 14:04:02 Tải xuống
Chapter 75 21-09-2019 20:24:19 Tải xuống


NHẬN XÉT