Báo hỏng link

Cận Kề Tiếp Xúc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , School Life , Đam Mỹ , Truyện Màu , , Action
Lần cập nhật cuối: 11-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 117 11-10-2019 09:58:12 Tải xuống
Chapter 116 05-10-2019 07:48:55 Tải xuống
Chapter 115 27-09-2019 00:01:26 Tải xuống
Chapter 114 27-09-2019 00:01:23 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2019 17:00:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 01:55:45 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 01:55:47 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 01:55:49 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 01:55:51 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 01:55:53 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 01:55:55 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 01:55:57 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 01:55:59 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 01:56:03 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 01:56:05 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 01:56:06 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 01:56:09 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 01:56:11 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 01:56:13 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 01:56:15 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 01:56:17 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 01:56:19 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 01:56:21 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 01:56:23 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 01:56:25 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 01:56:27 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 01:56:29 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 01:56:31 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 01:56:33 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 01:56:35 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 01:56:37 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 01:56:39 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 01:56:41 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 01:56:43 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 01:56:45 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 01:56:47 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 01:56:49 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 01:56:51 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 01:56:52 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 01:56:55 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 01:56:57 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 01:56:59 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 01:57:02 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 01:57:05 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 01:57:07 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 01:57:08 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 01:57:11 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 01:57:13 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 01:57:15 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 01:57:17 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 01:57:19 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 01:57:21 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 01:57:23 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 01:57:25 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 01:57:27 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 01:57:29 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 01:57:31 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 01:57:33 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 01:57:35 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 01:57:37 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 01:57:39 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 01:57:41 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 01:57:43 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 01:57:45 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 01:57:47 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 01:57:49 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 01:57:51 Tải xuống
Chapter 63 04-12-2018 00:49:31 Tải xuống
Chapter 64 09-12-2018 09:14:38 Tải xuống
Chapter 65 14-12-2018 13:34:37 Tải xuống
Chapter 66 16-12-2018 12:22:34 Tải xuống
Chapter 66.5: - Extra 19-12-2018 13:46:37 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 09:25:47 Tải xuống
Chapter 67.5 03-01-2019 09:32:39 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 08:06:43 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 09:40:50 Tải xuống
Chapter 69.5: - Extra 03-01-2019 09:41:33 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 09:41:37 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 14:48:07 Tải xuống
Chapter 1 08-01-2019 22:02:36 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 22:02:39 Tải xuống
Chapter 3 08-01-2019 22:02:42 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 22:02:45 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 22:02:47 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 22:02:51 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 22:02:54 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 22:02:57 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 22:03:00 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 22:03:03 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 22:03:06 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 22:03:09 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 22:03:12 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 22:03:15 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 22:03:18 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 22:03:21 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 22:03:24 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 22:03:27 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 22:03:30 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 22:03:33 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 22:03:36 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 22:03:39 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 22:03:42 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 22:03:45 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 22:03:48 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 22:03:51 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 22:03:54 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 22:03:57 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 22:04:00 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 22:04:03 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 22:04:07 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 22:04:09 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 22:04:13 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 22:04:15 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 22:04:18 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 22:04:22 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 22:04:25 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 22:04:27 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 22:04:31 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 22:04:34 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 22:04:37 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 22:04:40 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 22:04:43 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 22:04:46 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 22:04:49 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 22:04:52 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 22:04:55 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 22:04:58 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 22:05:01 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 22:05:04 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 22:05:06 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 22:05:09 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 22:05:12 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 22:05:15 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 22:05:18 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 22:05:21 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 22:05:24 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 22:05:27 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 22:05:30 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 22:05:33 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 22:05:36 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 22:05:39 Tải xuống
Chapter 63 30-04-2019 09:49:02 Tải xuống
Chapter 64 30-04-2019 09:58:21 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 22:05:49 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 22:05:53 Tải xuống
Chapter 66.5: - Extra 08-01-2019 22:05:54 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 22:05:59 Tải xuống
Chapter 67.5 30-04-2019 10:30:48 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 22:06:03 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 22:06:08 Tải xuống
Chapter 69.5: - Extra 08-01-2019 22:06:10 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 22:06:14 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 22:06:17 Tải xuống
Chapter 70.5 10-01-2019 12:48:03 Tải xuống
Chapter 72 10-01-2019 12:48:05 Tải xuống
Chapter 70.5 11-01-2019 09:52:10 Tải xuống
Chapter 72 11-01-2019 09:52:13 Tải xuống
Chapter 73 12-01-2019 11:46:10 Tải xuống
Chapter 74 25-01-2019 11:48:13 Tải xuống
Chapter 75 01-02-2019 23:58:07 Tải xuống
Chapter 76 01-02-2019 23:58:12 Tải xuống
Chapter 73 02-02-2019 01:24:07 Tải xuống
Chapter 74 02-02-2019 01:24:13 Tải xuống
Chapter 75 02-02-2019 01:24:19 Tải xuống
Chapter 76 02-02-2019 01:24:25 Tải xuống
Chapter 77 05-02-2019 10:42:05 Tải xuống
Chapter 78 05-02-2019 10:42:11 Tải xuống
Chapter 77 05-02-2019 13:32:12 Tải xuống
Chapter 78 05-02-2019 13:32:18 Tải xuống
Chapter 78.5 12-02-2019 06:22:18 Tải xuống
Chapter 79 15-02-2019 01:12:05 Tải xuống
Chapter 80 16-02-2019 14:30:14 Tải xuống
Chapter 81 19-02-2019 18:09:39 Tải xuống
Chapter 82 23-02-2019 16:12:05 Tải xuống
Chapter 83 24-02-2019 09:48:06 Tải xuống
Chapter 84 03-03-2019 17:25:59 Tải xuống
Chapter 85 11-03-2019 13:06:05 Tải xuống
Chapter 86 16-03-2019 16:54:05 Tải xuống
Chapter 87 24-03-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 88 30-03-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 78.5 31-03-2019 08:00:59 Tải xuống
Chapter 79 31-03-2019 08:01:03 Tải xuống
Chapter 80 31-03-2019 08:01:05 Tải xuống
Chapter 81 31-03-2019 08:01:09 Tải xuống
Chapter 82 31-03-2019 08:01:11 Tải xuống
Chapter 83 31-03-2019 08:01:14 Tải xuống
Chapter 84 31-03-2019 08:01:17 Tải xuống
Chapter 85 31-03-2019 08:01:21 Tải xuống
Chapter 86 31-03-2019 08:01:23 Tải xuống
Chapter 87 31-03-2019 08:01:27 Tải xuống
Chapter 88 31-03-2019 08:01:30 Tải xuống
Chapter 89 08-04-2019 19:00:43 Tải xuống
Chapter 90 17-04-2019 22:24:43 Tải xuống
Chapter 91 28-04-2019 11:30:21 Tải xuống
Chapter 92 05-05-2019 13:30:36 Tải xuống
Chapter 63 05-05-2019 14:37:44 Tải xuống
Chapter 64 05-05-2019 14:37:47 Tải xuống
Chapter 67.5 05-05-2019 14:37:50 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 14:37:54 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 14:37:55 Tải xuống
Chapter 91 05-05-2019 14:37:58 Tải xuống
Chapter 92 05-05-2019 14:38:02 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2019 21:54:11 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2019 22:00:09 Tải xuống
Chapter 94 18-05-2019 13:30:08 Tải xuống
Chapter 95 28-05-2019 17:08:41 Tải xuống
Chapter 96 01-06-2019 15:48:09 Tải xuống
Chapter 97 09-06-2019 18:24:06 Tải xuống
Chapter 98 16-06-2019 18:36:19 Tải xuống
Chapter 99 24-06-2019 15:06:09 Tải xuống
Chapter 100 29-06-2019 18:36:35 Tải xuống
Chapter 101 06-07-2019 16:54:08 Tải xuống
Chapter 102 14-07-2019 15:24:15 Tải xuống
Chapter 103 01-08-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 104 03-08-2019 19:40:50 Tải xuống
Chapter 105: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 16-08-2019 18:12:06 Tải xuống
Chapter 106: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 16-08-2019 18:12:09 Tải xuống
Chapter 106.5: - Extra 22-08-2019 04:12:10 Tải xuống
Chapter 107 22-08-2019 04:12:12 Tải xuống
Chapter 108 22-08-2019 04:12:17 Tải xuống
Chapter 109: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 26-08-2019 17:18:18 Tải xuống
Chapter 110 30-08-2019 16:36:10 Tải xuống
Chapter 105 03-09-2019 09:43:45 Tải xuống
Chapter 106 03-09-2019 09:43:50 Tải xuống
Chapter 109 03-09-2019 09:43:52 Tải xuống
Chapter 111 03-09-2019 09:43:57 Tải xuống
Chapter 112: - Xem tại truyentranh8 để ủng hộ nhóm dịch sớm cập nhật chap mới. 05-09-2019 15:08:04 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2019 17:00:09 Tải xuống
Chapter 114 27-09-2019 00:01:23 Tải xuống
Chapter 115 27-09-2019 00:01:26 Tải xuống
Chapter 116 05-10-2019 07:48:55 Tải xuống
Chapter 117 11-10-2019 09:58:12 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM