Báo hỏng link

Tân Ô Long Viện

Tác giả: Au Yao Hsing
Dịch giả: sisg; truyentranh8; thegioitruyentranh
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tân Ô Long Viện Chap 1a nàng tương tư 13-04-2018 05:05:40 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 1b 11-04-2018 19:03:55 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 1c 13-04-2018 05:05:41 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 1d âu dương tiểu bạch 11-04-2018 19:03:55 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 1e 11-04-2018 19:04:02 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 2a bộ lạc cỏ và bộ lạc cúng 11-04-2018 19:03:57 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 2b thái lão thạch và thái nhất tâm 11-04-2018 19:04:13 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 2c kinh sư đường 11-04-2018 19:03:46 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 2d thái bổ đầu lập đại công 11-04-2018 19:04:42 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 2e luân hồi 11-04-2018 19:04:02 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 2f mưa ô long viện 11-04-2018 19:04:52 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 3.1a ma quỷ truyền kỳ 11-04-2018 19:04:43 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 3.1b 11-04-2018 19:04:43 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 3.1c 11-04-2018 19:05:32 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 3.1d 11-04-2018 19:05:14 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 3.2 thằng nhãi thò lò 11-04-2018 19:05:44 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 3.3 an tĩnh trong lòng 11-04-2018 19:05:32 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 4.1a trái ngọt tình yêu 11-04-2018 19:06:07 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 4.1b 11-04-2018 19:06:18 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 4.1c 13-04-2018 05:05:08 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 4.2a đại phu mướp đắng 11-04-2018 19:07:09 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 4.2b 11-04-2018 19:06:18 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 5.1a anh hùng đánh hổ 13-04-2018 05:05:15 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 5.1b 13-04-2018 05:05:05 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 5.1c 11-04-2018 19:07:44 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 5.2a quái vật tết 11-04-2018 19:08:12 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 5.2b 13-04-2018 05:05:27 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 6.1a hoàng đế óc heo 13-04-2018 05:05:22 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 6.1b 11-04-2018 19:08:31 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 6.1c 11-04-2018 19:08:45 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 6.1d 11-04-2018 19:09:14 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 6.2a con có thấy con mèo nào đâu! 11-04-2018 19:09:06 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 6.2b 11-04-2018 19:09:37 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 7.1a con phố đen trong thạch đầu thành 11-04-2018 19:09:55 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 7.1b 11-04-2018 19:09:55 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 7.1c 11-04-2018 19:10:06 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 7.2a sâm cao ly với gừng già trung nguyên 11-04-2018 19:10:01 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 7.2b 11-04-2018 19:09:44 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 7.3 thuốc dứt tiểu 11-04-2018 19:10:12 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.1 quán rượu giang hồ 11-04-2018 19:10:03 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.2 tứ đại trại chủ 11-04-2018 19:10:15 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.3 ném đá dò đường 11-04-2018 19:10:23 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.4a khách đêm thăm ô long viện 11-04-2018 19:10:58 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.4b 13-04-2018 05:05:35 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.5 mùa thu vàng 11-04-2018 19:10:36 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 8.6 siêu đẳng kungfu 11-04-2018 19:11:31 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 9.1 vòng sinh tử 11-04-2018 19:11:13 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 9.2a hoa sơn đọ kiếm 11-04-2018 19:11:52 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 9.2b 11-04-2018 19:12:06 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 9.3 thiếu gia thật - thiếu gia giả 11-04-2018 19:12:57 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 9.4 nói dối dài mũi 11-04-2018 19:13:10 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 9.5 ninja trình lùn 11-04-2018 19:12:40 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 10.1a Đại chiến Súc Sắc 11-04-2018 19:12:59 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 10.1b 11-04-2018 19:13:36 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 10.1c 11-04-2018 19:13:13 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 10.2a Nhà Trọ mặt đỏ 11-04-2018 19:13:57 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 10.2b 11-04-2018 19:14:16 Tải xuống
Tân Ô Long Viện Chap 10.3 [End] 11-04-2018 19:13:46 Tải xuống


NHẬN XÉT