Báo hỏng link

Chiến Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa , School Life , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kẻ giàu là những kẻ mạnh, những kẻ nghèo hèn là những tên yếu đuối. Nhưng Yushin của chúng ta đã học các chiến đấu vì những gì anh ta tin tưởng để vượt lên tất cả.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 56 08-09-2019 17:42:26 Tải xuống
Chapter 55 08-09-2019 17:42:36 Tải xuống
Chapter 54 08-09-2019 17:42:26 Tải xuống
Chapter 53 05-09-2019 17:24:21 Tải xuống
Chapter 52 05-09-2019 17:24:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 15-06-2019 22:31:11 Tải xuống
Chapter 1 16-06-2019 21:54:11 Tải xuống
Chapter 2 16-06-2019 21:54:13 Tải xuống
Chapter 3 23-06-2019 17:42:16 Tải xuống
Chapter 4 23-06-2019 17:42:20 Tải xuống
Chapter 5 23-06-2019 17:42:23 Tải xuống
Chapter 6 26-06-2019 15:54:25 Tải xuống
Chapter 7 26-06-2019 15:54:28 Tải xuống
Chapter 8 26-06-2019 16:12:36 Tải xuống
Chapter 9 11-07-2019 22:00:30 Tải xuống
Chapter 10 14-07-2019 12:06:13 Tải xuống
Chapter 11 14-07-2019 12:06:17 Tải xuống
Chapter 12 14-07-2019 12:12:12 Tải xuống
Chapter 13 16-07-2019 14:00:49 Tải xuống
Chapter 14 16-07-2019 14:01:09 Tải xuống
Chapter 15 16-07-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 16 26-07-2019 12:04:20 Tải xuống
Chapter 17 26-07-2019 12:04:23 Tải xuống
Chapter 18 25-07-2019 02:06:07 Tải xuống
Chapter 19 30-07-2019 05:10:25 Tải xuống
Chapter 20 29-07-2019 18:18:25 Tải xuống
Chapter 21 30-07-2019 05:01:03 Tải xuống
Chapter 22 30-07-2019 09:54:54 Tải xuống
Chapter 23 30-07-2019 09:54:52 Tải xuống
Chapter 24 30-07-2019 10:45:19 Tải xuống
Chapter 25 31-07-2019 15:06:17 Tải xuống
Chapter 26 01-08-2019 11:30:22 Tải xuống
Chapter 27 01-08-2019 11:30:26 Tải xuống
Chapter 28 01-08-2019 12:00:23 Tải xuống
Chapter 29 01-08-2019 12:18:18 Tải xuống
Chapter 30 05-08-2019 17:48:55 Tải xuống
Chapter 31: 425173 05-08-2019 17:48:58 Tải xuống
Chapter 31 05-08-2019 17:49:01 Tải xuống
Chapter 32 05-08-2019 22:06:12 Tải xuống
Chapter 33 07-08-2019 19:31:05 Tải xuống
Chapter 34 07-08-2019 19:42:14 Tải xuống
Chapter 35 13-08-2019 12:18:13 Tải xuống
Chapter 36 13-08-2019 12:30:24 Tải xuống
Chapter 37 13-08-2019 12:30:21 Tải xuống
Chapter 38 18-08-2019 08:18:11 Tải xuống
Chapter 39 18-08-2019 08:18:15 Tải xuống
Chapter 40 18-08-2019 08:18:18 Tải xuống
Chapter 0 22-08-2019 17:12:15 Tải xuống
Chapter 1 22-08-2019 17:12:21 Tải xuống
Chapter 2 22-08-2019 17:12:27 Tải xuống
Chapter 3 22-08-2019 17:12:30 Tải xuống
Chapter 4 22-08-2019 17:12:27 Tải xuống
Chapter 5 22-08-2019 17:12:30 Tải xuống
Chapter 6 22-08-2019 17:12:38 Tải xuống
Chapter 7 22-08-2019 17:12:46 Tải xuống
Chapter 8 22-08-2019 17:12:38 Tải xuống
Chapter 9 22-08-2019 17:12:49 Tải xuống
Chapter 10 22-08-2019 17:12:45 Tải xuống
Chapter 11 22-08-2019 17:12:48 Tải xuống
Chapter 12 22-08-2019 17:12:53 Tải xuống
Chapter 13 22-08-2019 17:12:54 Tải xuống
Chapter 14 22-08-2019 17:12:59 Tải xuống
Chapter 15 22-08-2019 17:13:02 Tải xuống
Chapter 16 22-08-2019 17:13:05 Tải xuống
Chapter 17 22-08-2019 17:13:19 Tải xuống
Chapter 18 22-08-2019 17:13:11 Tải xuống
Chapter 19 22-08-2019 17:13:14 Tải xuống
Chapter 20 22-08-2019 17:13:19 Tải xuống
Chapter 21 22-08-2019 17:13:23 Tải xuống
Chapter 22 22-08-2019 17:13:25 Tải xuống
Chapter 23 22-08-2019 17:13:27 Tải xuống
Chapter 24 22-08-2019 17:13:28 Tải xuống
Chapter 25 22-08-2019 17:13:33 Tải xuống
Chapter 26 22-08-2019 17:13:35 Tải xuống
Chapter 27 22-08-2019 17:13:40 Tải xuống
Chapter 28 22-08-2019 17:13:43 Tải xuống
Chapter 29 22-08-2019 17:13:45 Tải xuống
Chapter 30 22-08-2019 17:13:48 Tải xuống
Chapter 31: 425173 22-08-2019 17:13:58 Tải xuống
Chapter 31 22-08-2019 17:13:51 Tải xuống
Chapter 32 22-08-2019 17:13:55 Tải xuống
Chapter 33 22-08-2019 17:13:59 Tải xuống
Chapter 34 22-08-2019 17:14:03 Tải xuống
Chapter 35 22-08-2019 17:14:10 Tải xuống
Chapter 36 22-08-2019 17:14:07 Tải xuống
Chapter 37 22-08-2019 17:14:20 Tải xuống
Chapter 38 22-08-2019 17:14:13 Tải xuống
Chapter 39 22-08-2019 17:14:15 Tải xuống
Chapter 40 22-08-2019 17:14:18 Tải xuống
Chapter 41 22-08-2019 17:14:22 Tải xuống
Chapter 42 22-08-2019 17:14:24 Tải xuống
Chapter 43 22-08-2019 17:14:27 Tải xuống
Chapter 44 22-08-2019 17:14:32 Tải xuống
Chapter 45 23-08-2019 18:54:20 Tải xuống
Chapter 46 26-08-2019 12:00:22 Tải xuống
Chapter 47 26-08-2019 12:12:22 Tải xuống
Chapter 48 26-08-2019 12:12:26 Tải xuống
Chapter 49 30-08-2019 18:13:35 Tải xuống
Chapter 50 30-08-2019 18:13:23 Tải xuống
Chapter 51 05-09-2019 17:24:12 Tải xuống
Chapter 52 05-09-2019 17:24:18 Tải xuống
Chapter 53 05-09-2019 17:24:21 Tải xuống
Chapter 54 08-09-2019 17:42:26 Tải xuống
Chapter 55 08-09-2019 17:42:36 Tải xuống
Chapter 56 08-09-2019 17:42:26 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ

TRUYỆN VỪA XEM