Báo hỏng link

Chocolate Vampire

Tác giả: Kumagai Kyoko
Thể loại: Romance , School Life , Shoujo , Ngôn Tình ,
Lần cập nhật cuối: 26-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ngôi trường này được tài trợ bởi gia tộc Kagari Ritsuki. Yuki là em út trong nhà, và là idol của trường. Bên cạnh đó, Kashiwagi Chiyo ghét Yuki Thực ra Yuki là Vampire và luôn hút máu Yuki. Tại sao cô lại đưa máu cho người mình ghét? Đã có bí mật gì giữa họ sao?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 50 26-11-2019 21:07:12 Tải xuống
Chapter 1.5 12-11-2019 18:54:55 Tải xuống
Chapter 49 12-11-2019 11:17:02 Tải xuống
Chapter 48 20-10-2019 22:30:50 Tải xuống
Chapter 47 11-10-2019 17:06:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 22:29:36 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 22:29:39 Tải xuống
Chapter 1.1 29-11-2018 22:29:41 Tải xuống
Chapter 1.2 29-11-2018 22:29:43 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:29:45 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:29:47 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:29:49 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:29:51 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:29:53 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:29:55 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:29:57 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:29:59 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:30:03 Tải xuống
Chapter 10.5 29-11-2018 22:30:04 Tải xuống
Chapter 10.6 29-11-2018 22:30:06 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:30:09 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:30:11 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:30:13 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:30:15 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:30:17 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:30:19 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:30:21 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:30:23 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:30:25 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:30:27 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 22:30:29 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 22:30:31 Tải xuống
Chapter 22.5 29-11-2018 22:30:33 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 22:30:35 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 22:30:37 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 22:30:39 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 22:30:40 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:30:43 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 22:30:45 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:30:47 Tải xuống
Chapter 29.5 29-11-2018 22:30:48 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:30:51 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 22:30:53 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:30:55 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:30:57 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 22:30:59 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 22:31:02 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 22:31:05 Tải xuống
Chapter 37 24-12-2018 13:38:33 Tải xuống
Chapter 38 12-02-2019 05:57:34 Tải xuống
Chapter 39 12-02-2019 03:59:30 Tải xuống
Chapter 0 14-02-2019 01:06:30 Tải xuống
Chapter 1 14-02-2019 01:53:57 Tải xuống
Chapter 1.1 12-02-2019 16:11:58 Tải xuống
Chapter 1.2 12-02-2019 06:30:09 Tải xuống
Chapter 2 14-02-2019 01:07:07 Tải xuống
Chapter 3 14-02-2019 01:07:31 Tải xuống
Chapter 4 12-02-2019 06:30:19 Tải xuống
Chapter 5 12-02-2019 06:30:22 Tải xuống
Chapter 6 12-02-2019 06:30:24 Tải xuống
Chapter 7 12-02-2019 06:30:27 Tải xuống
Chapter 8 14-02-2019 02:33:42 Tải xuống
Chapter 9 14-02-2019 01:08:06 Tải xuống
Chapter 10 12-02-2019 06:30:36 Tải xuống
Chapter 10.5 12-02-2019 06:30:38 Tải xuống
Chapter 10.6 12-02-2019 06:30:42 Tải xuống
Chapter 11 12-02-2019 06:30:45 Tải xuống
Chapter 12 12-02-2019 06:30:48 Tải xuống
Chapter 13 12-02-2019 06:30:52 Tải xuống
Chapter 14 12-02-2019 06:30:57 Tải xuống
Chapter 15 12-02-2019 06:30:58 Tải xuống
Chapter 16 12-02-2019 06:31:02 Tải xuống
Chapter 17 12-02-2019 06:31:06 Tải xuống
Chapter 18 12-02-2019 06:31:09 Tải xuống
Chapter 19 12-02-2019 06:31:11 Tải xuống
Chapter 20 12-02-2019 06:31:12 Tải xuống
Chapter 21 12-02-2019 06:31:15 Tải xuống
Chapter 22 12-02-2019 06:41:55 Tải xuống
Chapter 22.5 14-02-2019 01:03:31 Tải xuống
Chapter 23 14-02-2019 01:08:30 Tải xuống
Chapter 24 12-02-2019 06:31:24 Tải xuống
Chapter 25 12-02-2019 06:31:27 Tải xuống
Chapter 26 12-02-2019 06:31:31 Tải xuống
Chapter 27 15-04-2019 23:48:34 Tải xuống
Chapter 28 16-04-2019 00:00:46 Tải xuống
Chapter 29 16-04-2019 00:06:15 Tải xuống
Chapter 29.5 16-04-2019 00:13:12 Tải xuống
Chapter 30 16-04-2019 00:15:11 Tải xuống
Chapter 31 16-04-2019 00:19:55 Tải xuống
Chapter 32 12-02-2019 06:31:52 Tải xuống
Chapter 33 12-02-2019 06:31:55 Tải xuống
Chapter 34 16-04-2019 00:22:22 Tải xuống
Chapter 35 16-04-2019 00:32:49 Tải xuống
Chapter 36 16-04-2019 00:37:19 Tải xuống
Chapter 37 16-04-2019 00:42:16 Tải xuống
Chapter 38 14-02-2019 01:10:30 Tải xuống
Chapter 39 29-03-2019 18:31:18 Tải xuống
Chapter 39.5 14-02-2019 20:05:29 Tải xuống
Chapter 40 11-03-2019 00:06:10 Tải xuống
Chapter 39.5 13-03-2019 09:04:14 Tải xuống
Chapter 40 14-04-2019 11:51:34 Tải xuống
Chapter 41 23-04-2019 06:59:37 Tải xuống
Chapter 42 26-04-2019 18:22:06 Tải xuống
Chapter 43 11-05-2019 05:34:23 Tải xuống
Chapter 27 11-05-2019 05:36:53 Tải xuống
Chapter 28 11-05-2019 05:36:58 Tải xuống
Chapter 29 11-05-2019 05:37:00 Tải xuống
Chapter 29.5 11-05-2019 05:37:02 Tải xuống
Chapter 30 11-05-2019 05:37:06 Tải xuống
Chapter 31 11-05-2019 05:37:08 Tải xuống
Chapter 34 11-05-2019 05:37:13 Tải xuống
Chapter 35 11-05-2019 05:37:14 Tải xuống
Chapter 36 11-05-2019 05:37:18 Tải xuống
Chapter 37 11-05-2019 05:37:21 Tải xuống
Chapter 40 11-05-2019 05:37:25 Tải xuống
Chapter 41 11-05-2019 05:37:26 Tải xuống
Chapter 42 11-05-2019 05:37:29 Tải xuống
Chapter 43 11-05-2019 05:37:33 Tải xuống
Chapter 44 12-08-2019 17:24:13 Tải xuống
Chapter 45 13-08-2019 09:42:46 Tải xuống
Chapter 46 13-08-2019 22:26:05 Tải xuống
Chapter 47 11-10-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 48 20-10-2019 22:30:50 Tải xuống
Chapter 49 12-11-2019 11:17:02 Tải xuống
Chapter 1.5 12-11-2019 18:54:55 Tải xuống
Chapter 50 26-11-2019 21:07:12 Tải xuống


NHẬN XÉT