Báo hỏng link

Nhà trọ hoàn hảo

Tác giả: Hwang Mi Ri
Thể loại: Action , Manhwa , Romance , School Life , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 29-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Jae Yoo ( ♀ ) sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để được sống trong ngôi nhà trọ gồm toàn hot boys ... Ngay cả nếu phải đi hẹn hò một anh chàng gà mờ nhất trong trường. Khi cô nàng bỏ rơi anh ta ngay lập tức, thì anh bạn thân đẹp trai Ji Hu ( ♂ ) của anh ta nổi nóng, và từ đó trở đi, cả hai không ngừng gấu ó với nhau như chó với mèo...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 96: (END) 03-12-2018 09:50:03 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 09:50:00 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 09:50:00 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 09:49:59 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 09:49:58 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 09:48:24 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 09:48:25 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 09:48:26 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 09:48:26 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 09:48:28 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 09:48:29 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 09:48:30 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 09:48:31 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 09:48:32 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 09:48:33 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 09:48:34 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 09:48:35 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 09:48:35 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 09:48:37 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 09:48:38 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 09:48:39 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 09:48:40 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 09:48:41 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 09:48:42 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 09:48:43 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 09:48:44 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 09:48:46 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 09:48:47 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 09:48:48 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 09:48:49 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 09:48:50 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 09:48:51 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 09:48:52 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 09:48:53 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 09:48:54 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 09:48:55 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 09:48:56 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 09:48:57 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 09:48:58 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 09:48:59 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 09:49:00 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 09:49:01 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 09:49:03 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 09:49:05 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 09:49:05 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 09:49:06 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 09:49:07 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 09:49:08 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 09:49:09 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 09:49:10 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 09:49:11 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 09:49:12 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 09:49:13 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 09:49:14 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 09:49:15 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 09:49:16 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 09:49:17 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 09:49:18 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 09:49:19 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 09:49:20 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 09:49:21 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 09:49:22 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 09:49:23 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 09:49:24 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 09:49:25 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 09:49:26 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 09:49:27 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 09:49:28 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 09:49:29 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 09:49:30 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 09:49:31 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 09:49:32 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 09:49:33 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 09:49:34 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 09:49:35 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 09:49:36 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 09:49:37 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 09:49:38 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 09:49:39 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 09:49:40 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 09:49:41 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 09:49:42 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 09:49:43 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 09:49:44 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 09:49:46 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 09:49:47 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 09:49:48 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2018 09:49:49 Tải xuống
Chapter 84 03-12-2018 09:49:50 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 09:49:51 Tải xuống
Chapter 86 03-12-2018 09:49:52 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 09:49:53 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 09:49:54 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 09:49:55 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 09:49:56 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 09:49:57 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 09:49:58 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 09:49:59 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 09:50:00 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 09:50:00 Tải xuống
Chapter 96: (END) 03-12-2018 09:50:03 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM