Báo hỏng link

Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Comic , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 11-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hòa thượng Thương Khung pháp lực cao thâm đã ngăn chặn được cuộc đấu tranh tương tàn giữa hai huynh đệ thần long, lại vì một phút sơ xuất mà khiến thần long Bạch Mạch bị loài người cắt thịt làm đồ ăn. Vô cùng hối hận, hòa thượng Thương Khung đã tìm kiếm linh hồn vun vỡ của hắn suốt 10 năm, lại dùng tinh huyết thân khí nặn ra một Bạch Mạch trong trạng thái ấu long và sống chung với hắn. Thế nhưng, cuộc sống yên bình của hòa thượng Thương Khung đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của thần long Bạch Dung.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 47 11-10-2019 10:12:18 Tải xuống
Chapter 46 03-10-2019 22:48:18 Tải xuống
Chapter 45 08-09-2019 20:48:11 Tải xuống
Chapter 44 06-09-2019 10:18:12 Tải xuống
Chapter 43 24-08-2019 13:12:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 11:54:22 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 11:54:23 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 11:54:26 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 11:54:28 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 11:54:31 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 11:54:34 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 11:54:36 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 11:54:38 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 11:54:41 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 11:54:40 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 11:54:43 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 11:54:46 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 11:54:48 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 11:54:48 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 11:54:54 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 11:54:55 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 11:54:57 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 11:54:59 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 11:55:01 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 11:55:04 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 11:55:07 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 11:55:09 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 11:55:10 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 11:55:13 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 11:55:14 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 11:55:16 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 11:55:18 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 11:55:21 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 11:55:22 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 11:55:25 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 11:55:26 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 11:55:29 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 11:55:30 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 11:55:32 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 11:55:34 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 11:55:37 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 11:55:38 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 08:14:41 Tải xuống
Chapter 39 11-01-2019 00:56:07 Tải xuống
Chapter 40 22-04-2019 18:47:35 Tải xuống
Chapter 41 21-01-2019 08:26:14 Tải xuống
Chapter 42 31-01-2019 03:40:07 Tải xuống
Chapter 43 24-08-2019 13:12:16 Tải xuống
Chapter 44 06-09-2019 10:18:12 Tải xuống
Chapter 45 08-09-2019 20:48:11 Tải xuống
Chapter 46 03-10-2019 22:48:18 Tải xuống
Chapter 47 11-10-2019 10:12:18 Tải xuống


NHẬN XÉT