Báo hỏng link

Raisekamika

Tác giả: SEGAWA Hajime
Thể loại: Action , Comedy , Drama , Manga , Romance , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 16-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một series cùng tác giả Tokyo ESP. Cái câu chuyện Nam-thanh-nữ-tú-gặp-gỡ giữa Ookumi Raise, một anh chàng bị bố mẹ bỏ rơi và phải tự kiếm sống vất vưởng (ngoài...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 16.5 16-10-2019 23:00:30 Tải xuống
Chapter 15.6 16-10-2019 23:00:51 Tải xuống
Chapter 15.5 16-10-2019 23:12:17 Tải xuống
Chapter 15 16-10-2019 23:12:45 Tải xuống
Chapter 29 16-10-2019 20:24:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:09:28 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:09:27 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:09:27 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:09:28 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:09:29 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:09:29 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 04:09:29 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 04:09:31 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 04:09:32 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 04:09:33 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 04:09:34 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:09:36 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 04:09:37 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 04:09:37 Tải xuống
Chapter 15.1 30-11-2018 04:09:38 Tải xuống
Chapter 15.2 30-11-2018 04:09:39 Tải xuống
Chapter 15.3 30-11-2018 04:09:40 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 04:09:41 Tải xuống
Chapter 16.2 30-11-2018 04:09:42 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 04:09:43 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 04:09:44 Tải xuống
Chapter 19 12-12-2018 14:40:33 Tải xuống
Chapter 20 09-01-2019 13:24:06 Tải xuống
Chapter 1 09-01-2019 15:04:56 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 15:04:58 Tải xuống
Chapter 3 05-04-2019 17:03:24 Tải xuống
Chapter 4 09-01-2019 15:05:04 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 15:05:06 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 15:05:09 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 15:05:12 Tải xuống
Chapter 8 09-01-2019 15:05:15 Tải xuống
Chapter 9 09-01-2019 15:05:18 Tải xuống
Chapter 10 05-04-2019 17:40:07 Tải xuống
Chapter 11 05-04-2019 18:53:36 Tải xuống
Chapter 12 05-04-2019 18:56:43 Tải xuống
Chapter 13 05-04-2019 19:03:04 Tải xuống
Chapter 14 05-04-2019 19:29:01 Tải xuống
Chapter 15.1 09-01-2019 15:05:36 Tải xuống
Chapter 15.2 09-01-2019 15:05:39 Tải xuống
Chapter 15.3 09-01-2019 15:05:43 Tải xuống
Chapter 16 06-04-2019 06:29:31 Tải xuống
Chapter 16.2 09-01-2019 15:05:48 Tải xuống
Chapter 17 09-01-2019 15:05:51 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 15:05:54 Tải xuống
Chapter 19 09-01-2019 15:05:57 Tải xuống
Chapter 20 09-01-2019 15:06:00 Tải xuống
Chapter 21 19-01-2019 11:12:09 Tải xuống
Chapter 22 14-02-2019 22:08:53 Tải xuống
Chapter 23 13-04-2019 04:55:40 Tải xuống
Chapter 15 07-04-2019 21:40:49 Tải xuống
Chapter 24 04-06-2019 20:54:13 Tải xuống
Chapter 25 12-06-2019 19:54:32 Tải xuống
Chapter 26 20-06-2019 19:48:14 Tải xuống
Chapter 27 19-08-2019 20:32:27 Tải xuống
Chapter 28 31-08-2019 12:12:17 Tải xuống
Chapter 29 16-10-2019 20:24:48 Tải xuống
Chapter 15 16-10-2019 23:12:45 Tải xuống
Chapter 15.5 16-10-2019 23:12:17 Tải xuống
Chapter 15.6 16-10-2019 23:00:51 Tải xuống
Chapter 16.5 16-10-2019 23:00:30 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ

TRUYỆN VỪA XEM