Báo hỏng link

Fumetsu No Anata E

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Supernatural , Tragedy ,
Lần cập nhật cuối: 17-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nó bị bỏ rơi lạc lõng một mình trên bề mặt. Lang thang khắp chốn, "nó" tìm đến cậu bé sống cô độc giữa cơn bão tuyết.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 56 17-11-2019 09:13:22 Tải xuống
Chapter 55 16-11-2019 20:51:23 Tải xuống
Chapter 54 15-11-2019 20:36:12 Tải xuống
Chapter 53 12-09-2019 12:36:16 Tải xuống
Chapter 52 30-07-2019 03:04:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:34:30 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:34:30 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:34:30 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:34:32 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:34:32 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:34:33 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 04:34:34 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 04:34:34 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 04:34:36 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 04:34:36 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 04:34:37 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:34:39 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 04:34:40 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 04:34:40 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 04:34:41 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 04:34:43 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 04:34:44 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 04:34:45 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 04:34:46 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 04:34:47 Tải xuống
Chapter 21: Cuộc chạm trán trước khi trở lại 30-11-2018 04:34:47 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 04:34:49 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 04:34:50 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 04:34:51 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 04:34:52 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 04:34:53 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 04:34:54 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 04:34:55 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 04:34:55 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 04:34:57 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 04:34:58 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 04:34:59 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 04:34:59 Tải xuống
Chapter 34: Tử cấm địa. 30-11-2018 04:35:01 Tải xuống
Chapter 35: Cô dệt vải 30-11-2018 04:35:02 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 04:35:03 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 04:35:05 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 04:35:06 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:35:07 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 04:35:08 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 04:35:09 Tải xuống
Chapter 42 14-12-2018 01:16:38 Tải xuống
Chapter 43 23-12-2018 14:14:44 Tải xuống
Chapter 44 23-12-2018 14:14:47 Tải xuống
Chapter 45 25-02-2019 12:30:05 Tải xuống
Chapter 46 25-03-2019 20:24:08 Tải xuống
Chapter 47 23-04-2019 08:15:30 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 17:29:20 Tải xuống
Chapter 1 04-05-2019 17:48:37 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 17:48:39 Tải xuống
Chapter 3 04-05-2019 17:48:42 Tải xuống
Chapter 4 04-05-2019 17:48:46 Tải xuống
Chapter 5 04-05-2019 17:48:47 Tải xuống
Chapter 6 04-05-2019 17:48:50 Tải xuống
Chapter 7 04-05-2019 17:48:53 Tải xuống
Chapter 8 04-05-2019 17:48:56 Tải xuống
Chapter 9 04-05-2019 17:49:04 Tải xuống
Chapter 10 04-05-2019 17:49:07 Tải xuống
Chapter 11 04-05-2019 17:49:09 Tải xuống
Chapter 12 04-05-2019 17:49:12 Tải xuống
Chapter 13 04-05-2019 17:49:15 Tải xuống
Chapter 14 04-05-2019 17:49:17 Tải xuống
Chapter 15 04-05-2019 17:49:20 Tải xuống
Chapter 16 04-05-2019 17:49:21 Tải xuống
Chapter 17 04-05-2019 17:49:23 Tải xuống
Chapter 18 04-05-2019 17:49:28 Tải xuống
Chapter 19 04-05-2019 17:49:30 Tải xuống
Chapter 20 04-05-2019 17:49:32 Tải xuống
Chapter 21: Cuộc chạm trán trước khi trở lại 04-05-2019 17:49:35 Tải xuống
Chapter 22 04-05-2019 17:49:40 Tải xuống
Chapter 23 04-05-2019 17:49:41 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 17:49:44 Tải xuống
Chapter 25 04-05-2019 17:49:48 Tải xuống
Chapter 26 04-05-2019 17:49:51 Tải xuống
Chapter 27 04-05-2019 17:49:53 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 17:49:57 Tải xuống
Chapter 29 04-05-2019 17:49:59 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 17:50:03 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 17:50:06 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 17:50:09 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 17:50:11 Tải xuống
Chapter 34: Tử cấm địa. 04-05-2019 17:50:16 Tải xuống
Chapter 35: Cô dệt vải 04-05-2019 17:50:18 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 17:50:20 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 17:50:23 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 17:50:27 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 17:50:30 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 17:50:33 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 17:50:36 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 17:50:38 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 17:50:42 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 17:50:44 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 17:50:47 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 17:50:50 Tải xuống
Chapter 47 04-05-2019 17:50:54 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 17:50:56 Tải xuống
Chapter 49 10-05-2019 23:04:14 Tải xuống
Chapter 49 10-05-2019 23:02:39 Tải xuống
Chapter 50 21-05-2019 11:18:09 Tải xuống
Chapter 51 16-06-2019 07:08:18 Tải xuống
Chapter 52 30-07-2019 03:04:21 Tải xuống
Chapter 53 12-09-2019 12:36:16 Tải xuống
Chapter 54 15-11-2019 20:36:12 Tải xuống
Chapter 55 16-11-2019 20:51:23 Tải xuống
Chapter 56 17-11-2019 09:13:22 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM