Báo hỏng link

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Smut , Shoujo , Romance , Manhua , Comedy , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 174 16-01-2020 23:15:12 Tải xuống
Chapter 173 15-01-2020 13:40:43 Tải xuống
Chapter 172 11-01-2020 15:36:42 Tải xuống
Chapter 171 08-01-2020 12:54:42 Tải xuống
Chapter 170 05-01-2020 11:14:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 02:49:33 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 02:49:34 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 02:49:36 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 02:49:38 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 02:49:40 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 02:49:43 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 02:49:45 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 02:49:47 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 02:49:49 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 02:49:51 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 02:49:52 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 02:49:55 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 02:49:57 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 02:49:59 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 02:50:02 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 02:50:06 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 02:50:07 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 02:50:09 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 02:50:12 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 02:50:13 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 02:50:15 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 02:50:18 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 02:50:19 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 02:50:21 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 02:50:24 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 02:50:25 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 02:50:27 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 02:50:30 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 02:50:31 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 02:50:33 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 02:50:35 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 02:50:37 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 02:50:39 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 02:50:41 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 02:50:43 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 02:50:45 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 02:50:47 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 02:50:49 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 02:50:51 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 02:50:53 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 02:50:55 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 02:50:57 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 02:50:59 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 02:51:03 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 02:51:05 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 02:51:07 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 02:51:09 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 02:51:11 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 02:51:13 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 02:51:15 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 02:51:17 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 02:51:19 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 02:51:21 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 02:51:23 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 02:51:25 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 02:51:27 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 02:51:29 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 02:51:30 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 02:51:33 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 02:51:35 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 02:51:37 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 02:51:39 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 02:51:41 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 02:51:42 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 02:51:45 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 02:51:47 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 02:51:49 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 02:51:51 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 02:51:53 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 02:51:55 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 02:51:57 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 02:51:59 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 02:52:02 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 02:52:05 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 02:52:07 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 02:52:09 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 02:52:11 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 02:52:13 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 02:52:15 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 02:52:17 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 02:52:19 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 02:52:21 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 02:52:23 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 02:52:25 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 02:52:27 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 02:52:29 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 02:52:31 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 02:52:33 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 02:52:34 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 02:52:37 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 02:52:39 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 02:52:41 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 02:52:43 Tải xuống
Chapter 94 12-12-2018 15:40:33 Tải xuống
Chapter 95 23-12-2018 04:24:33 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 17:58:59 Tải xuống
Chapter 1 06-01-2019 01:00:06 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 01:00:09 Tải xuống
Chapter 3 06-01-2019 01:00:12 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 01:00:16 Tải xuống
Chapter 5 06-01-2019 01:00:18 Tải xuống
Chapter 6 01-05-2019 12:10:35 Tải xuống
Chapter 7 01-05-2019 12:15:42 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 01:00:27 Tải xuống
Chapter 9 15-06-2019 16:35:08 Tải xuống
Chapter 10 15-06-2019 16:40:52 Tải xuống
Chapter 11 12-05-2019 01:20:59 Tải xuống
Chapter 12 12-05-2019 01:22:39 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 01:00:45 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 01:00:49 Tải xuống
Chapter 15 06-01-2019 01:00:51 Tải xuống
Chapter 16 06-01-2019 01:00:55 Tải xuống
Chapter 17 16-05-2019 19:10:08 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 01:01:00 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 01:01:04 Tải xuống
Chapter 20 18-04-2019 12:46:49 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 01:01:09 Tải xuống
Chapter 22 13-08-2019 14:15:51 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 01:01:15 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 01:01:18 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 01:01:21 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 01:01:25 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 01:01:27 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 01:01:31 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 01:01:33 Tải xuống
Chapter 30 06-01-2019 01:01:36 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 01:01:39 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 01:01:42 Tải xuống
Chapter 33 06-01-2019 01:01:45 Tải xuống
Chapter 34 06-01-2019 01:01:48 Tải xuống
Chapter 35 06-01-2019 01:01:51 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2019 01:01:54 Tải xuống
Chapter 37 06-01-2019 01:01:57 Tải xuống
Chapter 38 06-01-2019 01:02:00 Tải xuống
Chapter 39 06-01-2019 01:02:03 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 01:02:06 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 01:02:09 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 01:02:13 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 01:02:15 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 01:02:18 Tải xuống
Chapter 45 06-01-2019 01:02:22 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2019 01:02:27 Tải xuống
Chapter 47 06-01-2019 01:02:29 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2019 01:02:30 Tải xuống
Chapter 49 06-01-2019 01:02:33 Tải xuống
Chapter 50 06-01-2019 01:02:36 Tải xuống
Chapter 51 06-01-2019 01:02:39 Tải xuống
Chapter 52 06-01-2019 01:02:42 Tải xuống
Chapter 53 06-01-2019 01:02:45 Tải xuống
Chapter 54 06-01-2019 01:02:48 Tải xuống
Chapter 55 06-01-2019 01:02:52 Tải xuống
Chapter 56 06-01-2019 01:02:54 Tải xuống
Chapter 57 06-01-2019 01:02:57 Tải xuống
Chapter 58 06-01-2019 01:03:00 Tải xuống
Chapter 59 06-01-2019 01:03:03 Tải xuống
Chapter 60 06-01-2019 01:03:07 Tải xuống
Chapter 61 06-01-2019 01:03:10 Tải xuống
Chapter 62 06-01-2019 01:03:13 Tải xuống
Chapter 63 06-01-2019 01:03:15 Tải xuống
Chapter 64 06-01-2019 01:03:19 Tải xuống
Chapter 65 06-01-2019 01:03:21 Tải xuống
Chapter 66 06-01-2019 01:03:24 Tải xuống
Chapter 67 06-01-2019 01:03:28 Tải xuống
Chapter 68 06-01-2019 01:03:30 Tải xuống
Chapter 69 06-01-2019 01:03:34 Tải xuống
Chapter 70 06-01-2019 01:03:36 Tải xuống
Chapter 71 06-01-2019 01:03:39 Tải xuống
Chapter 72 06-01-2019 01:03:43 Tải xuống
Chapter 73 06-01-2019 01:03:45 Tải xuống
Chapter 74 06-01-2019 01:03:49 Tải xuống
Chapter 75 06-01-2019 01:03:51 Tải xuống
Chapter 76 06-01-2019 01:03:55 Tải xuống
Chapter 77 06-01-2019 01:03:57 Tải xuống
Chapter 78 06-01-2019 01:04:01 Tải xuống
Chapter 79 04-05-2019 11:27:24 Tải xuống
Chapter 80 13-05-2019 05:43:07 Tải xuống
Chapter 81 06-01-2019 01:04:08 Tải xuống
Chapter 82 06-01-2019 01:04:11 Tải xuống
Chapter 83 06-01-2019 01:04:14 Tải xuống
Chapter 84 06-01-2019 01:04:17 Tải xuống
Chapter 85 06-01-2019 01:04:21 Tải xuống
Chapter 86 06-01-2019 01:04:24 Tải xuống
Chapter 87 06-01-2019 01:04:27 Tải xuống
Chapter 88 06-01-2019 01:04:30 Tải xuống
Chapter 89 06-01-2019 01:04:33 Tải xuống
Chapter 90 06-01-2019 01:04:35 Tải xuống
Chapter 91 06-01-2019 01:04:39 Tải xuống
Chapter 92 06-01-2019 01:04:42 Tải xuống
Chapter 93 06-01-2019 01:04:44 Tải xuống
Chapter 94 06-01-2019 01:04:48 Tải xuống
Chapter 95 06-01-2019 01:04:50 Tải xuống
Chapter 96 06-01-2019 01:04:54 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 07:12:03 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 10:26:09 Tải xuống
Chapter 98 14-01-2019 11:54:05 Tải xuống
Chapter 99 16-01-2019 15:12:06 Tải xuống
Chapter 98 16-01-2019 19:29:12 Tải xuống
Chapter 99 16-01-2019 19:29:15 Tải xuống
Chapter 100 27-01-2019 07:06:06 Tải xuống
Chapter 101 31-01-2019 07:40:06 Tải xuống
Chapter 102 03-02-2019 11:52:11 Tải xuống
Chapter 103 15-02-2019 00:07:17 Tải xuống
Chapter 104 19-02-2019 18:07:30 Tải xuống
Chapter 105 20-02-2019 15:00:29 Tải xuống
Chapter 100 21-02-2019 00:18:12 Tải xuống
Chapter 101 21-02-2019 00:18:15 Tải xuống
Chapter 102 21-02-2019 00:18:18 Tải xuống
Chapter 103 21-02-2019 00:18:20 Tải xuống
Chapter 104 21-02-2019 00:18:24 Tải xuống
Chapter 105 21-02-2019 00:18:27 Tải xuống
Chapter 106 24-02-2019 12:30:11 Tải xuống
Chapter 107 21-03-2019 21:42:11 Tải xuống
Chapter 106 22-03-2019 02:00:14 Tải xuống
Chapter 107 22-03-2019 04:00:06 Tải xuống
Chapter 108 06-05-2019 15:30:55 Tải xuống
Chapter 108 19-05-2019 01:24:12 Tải xuống
Chapter 109 21-05-2019 13:02:53 Tải xuống
Chapter 110 21-05-2019 22:12:05 Tải xuống
Chapter 111 28-05-2019 17:05:55 Tải xuống
Chapter 112 28-05-2019 11:06:22 Tải xuống
Chapter 113 02-06-2019 17:18:08 Tải xuống
Chapter 114 09-06-2019 11:42:16 Tải xuống
Chapter 115 15-06-2019 09:11:06 Tải xuống
Chapter 116 16-06-2019 08:04:39 Tải xuống
Chapter 117 21-06-2019 12:18:07 Tải xuống
Chapter 118 27-06-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 119 04-07-2019 18:54:06 Tải xuống
Chapter 120 12-07-2019 22:36:17 Tải xuống
Chapter 121 20-07-2019 22:45:52 Tải xuống
Chapter 122 30-07-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 123 30-07-2019 10:12:01 Tải xuống
Chapter 124 05-08-2019 21:52:28 Tải xuống
Chapter 125 02-08-2019 22:00:29 Tải xuống
Chapter 126 04-08-2019 13:24:16 Tải xuống
Chapter 127 07-08-2019 20:18:10 Tải xuống
Chapter 128 13-08-2019 22:13:34 Tải xuống
Chapter 129 13-08-2019 21:33:10 Tải xuống
Chapter 130 18-08-2019 22:08:27 Tải xuống
Chapter 131 19-08-2019 22:30:37 Tải xuống
Chapter 132 21-08-2019 21:24:19 Tải xuống
Chapter 133 22-08-2019 22:12:25 Tải xuống
Chapter 134 26-08-2019 17:36:09 Tải xuống
Chapter 135 03-09-2019 12:30:16 Tải xuống
Chapter 136 04-09-2019 14:24:10 Tải xuống
Chapter 137 06-09-2019 21:54:14 Tải xuống
Chapter 138 09-09-2019 22:12:10 Tải xuống
Chapter 139 10-09-2019 13:48:07 Tải xuống
Chapter 140 11-09-2019 18:36:15 Tải xuống
Chapter 141 17-09-2019 21:05:01 Tải xuống
Chapter 142 19-09-2019 16:04:54 Tải xuống
Chapter 143 22-09-2019 22:36:08 Tải xuống
Chapter 144 10-10-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 145 13-10-2019 13:29:16 Tải xuống
Chapter 146 16-10-2019 12:19:42 Tải xuống
Chapter 147 20-10-2019 17:24:48 Tải xuống
Chapter 148 28-10-2019 21:24:48 Tải xuống
Chapter 149 30-10-2019 16:35:15 Tải xuống
Chapter 150 03-11-2019 15:06:50 Tải xuống
Chapter 151 06-11-2019 12:43:43 Tải xuống
Chapter 152 09-11-2019 12:25:43 Tải xuống
Chapter 153 13-11-2019 13:09:43 Tải xuống
Chapter 154 17-11-2019 22:05:18 Tải xuống
Chapter 155 21-11-2019 16:27:15 Tải xuống
Chapter 156 24-11-2019 12:24:50 Tải xuống
Chapter 157 26-11-2019 12:25:44 Tải xuống
Chapter 158 30-11-2019 22:50:17 Tải xuống
Chapter 159 02-12-2019 12:13:00 Tải xuống
Chapter 160 04-12-2019 14:54:52 Tải xuống
Chapter 161 08-12-2019 04:23:13 Tải xuống
Chapter 162 08-12-2019 12:08:13 Tải xuống
Chapter 163 15-12-2019 11:30:43 Tải xuống
Chapter 164 18-12-2019 15:24:47 Tải xuống
Chapter 165 21-12-2019 04:24:45 Tải xuống
Chapter 166 22-12-2019 04:43:14 Tải xuống
Chapter 167 24-12-2019 12:41:28 Tải xuống
Chapter 168 28-12-2019 21:02:40 Tải xuống
Chapter 169 29-12-2019 12:55:43 Tải xuống
Chapter 170 05-01-2020 11:14:14 Tải xuống
Chapter 171 08-01-2020 12:54:42 Tải xuống
Chapter 172 11-01-2020 15:36:42 Tải xuống
Chapter 173 15-01-2020 13:40:43 Tải xuống
Chapter 174 16-01-2020 23:15:12 Tải xuống


NHẬN XÉT