Báo hỏng link

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Tác giả: TurtleMe - Fuzuki23
Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
King Grey là người sở hữu tất cả trong một thế giới bị Võ thuật chi phối. Nhưng đi đôi với một sức mạnh to lớn lại là sự cô độc không hồi kết. Thế nên, mặc dù vẻ bên ngoài là một quốc vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một kẻ yếu đuối không có ý chí. Nhưng sau đó lại được tái sinh trong một thế giới fantasy để làm lại một cuộc đời mới. Tuy nhuyên đâu dễ ăn đến thế ? Đằng sau sự hòa bình của thế giới này có vẻ tồn tại một mối đe dọa khủng khiếp nào đó. Với trọng trách lớn lao đó, lý do anh main nhà ta chuyển sinh đến đây là gì ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 37 20-10-2019 09:08:21 Tải xuống
Chapter 36 11-10-2019 09:00:47 Tải xuống
Chapter 35 03-10-2019 21:17:01 Tải xuống
Chapter 34 03-10-2019 21:22:03 Tải xuống
Chapter 33 03-10-2019 21:24:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-08-2019 21:06:14 Tải xuống
Chapter 2 29-08-2019 21:06:17 Tải xuống
Chapter 3 29-08-2019 21:06:20 Tải xuống
Chapter 4 29-08-2019 21:06:23 Tải xuống
Chapter 5 29-08-2019 21:06:26 Tải xuống
Chapter 6 29-08-2019 21:06:28 Tải xuống
Chapter 7 29-08-2019 21:06:31 Tải xuống
Chapter 8 29-08-2019 21:06:35 Tải xuống
Chapter 9 29-08-2019 21:06:37 Tải xuống
Chapter 10 29-08-2019 21:06:41 Tải xuống
Chapter 11 29-08-2019 21:06:44 Tải xuống
Chapter 12 29-08-2019 21:06:47 Tải xuống
Chapter 13 29-08-2019 21:06:50 Tải xuống
Chapter 14 29-08-2019 21:06:54 Tải xuống
Chapter 15 29-08-2019 21:06:57 Tải xuống
Chapter 16 31-08-2019 23:24:20 Tải xuống
Chapter 17 29-08-2019 21:07:02 Tải xuống
Chapter 18 29-08-2019 21:07:05 Tải xuống
Chapter 19 29-08-2019 21:07:10 Tải xuống
Chapter 20 31-08-2019 23:24:10 Tải xuống
Chapter 21 29-08-2019 21:07:14 Tải xuống
Chapter 22 31-08-2019 00:12:08 Tải xuống
Chapter 23 29-08-2019 21:07:19 Tải xuống
Chapter 24 29-08-2019 21:07:23 Tải xuống
Chapter 25 29-08-2019 21:07:25 Tải xuống
Chapter 25.5 29-08-2019 21:07:27 Tải xuống
Chapter 25.8 29-08-2019 21:07:30 Tải xuống
Chapter 26 29-08-2019 21:07:35 Tải xuống
Chapter 27 29-08-2019 21:07:36 Tải xuống
Chapter 28 29-08-2019 21:07:41 Tải xuống
Chapter 29 29-08-2019 21:07:44 Tải xuống
Chapter 30 31-08-2019 18:15:20 Tải xuống
Chapter 31 05-09-2019 23:00:39 Tải xuống
Chapter 30.5 23-09-2019 22:30:11 Tải xuống
Chapter 31.5 27-09-2019 18:54:15 Tải xuống
Chapter 32 03-10-2019 21:25:00 Tải xuống
Chapter 33 03-10-2019 21:24:08 Tải xuống
Chapter 34 03-10-2019 21:22:03 Tải xuống
Chapter 35 03-10-2019 21:17:01 Tải xuống
Chapter 36 11-10-2019 09:00:47 Tải xuống
Chapter 37 20-10-2019 09:08:21 Tải xuống


NHẬN XÉT