Báo hỏng link

Công Chúa Beatrice

Tác giả: Ma Cherie
Thể loại: Manhwa , Romance , Shoujo ,
Lần cập nhật cuối: 11-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vương quốc Elpasa đã bị sụp đổ trước lưỡi kiếm của một vị vua anh hùng. Trong khoảng thời gian còn tồn tại, công chúa Beatrice được cho là "Chloe" - một nô lệ. Nhưng sau đó, cô lại lọt vào mắt xanh của vị vua... Tiếp diễn cho một cuộc trả thù.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 11 11-10-2019 10:02:12 Tải xuống
Chapter 10 01-10-2019 14:06:13 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2019 21:03:45 Tải xuống
Chapter 8 20-09-2019 10:04:45 Tải xuống
Chapter 7 18-09-2019 21:45:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 25-07-2019 02:05:17 Tải xuống
Chapter 1 26-07-2019 12:13:42 Tải xuống
Chapter 2.1 30-07-2019 05:02:45 Tải xuống
Chapter 2.2 30-07-2019 06:05:21 Tải xuống
Chapter 3 17-08-2019 23:36:11 Tải xuống
Chapter 0 23-08-2019 13:00:14 Tải xuống
Chapter 1 23-08-2019 13:00:19 Tải xuống
Chapter 2.1 23-08-2019 13:00:21 Tải xuống
Chapter 2.2 23-08-2019 13:00:24 Tải xuống
Chapter 3 23-08-2019 13:00:27 Tải xuống
Chapter 4 23-08-2019 13:27:19 Tải xuống
Chapter 4.5 25-08-2019 01:12:14 Tải xuống
Chapter 5 03-09-2019 09:42:23 Tải xuống
Chapter 6 21-09-2019 08:39:34 Tải xuống
Chapter 7 18-09-2019 21:45:11 Tải xuống
Chapter 8 20-09-2019 10:04:45 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2019 21:03:45 Tải xuống
Chapter 10 01-10-2019 14:06:13 Tải xuống
Chapter 11 11-10-2019 10:02:12 Tải xuống


NHẬN XÉT