Báo hỏng link

Siêu Cấp Thần Y Hệ Thống

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comic , Harem , Mystery ,
Lần cập nhật cuối: 31-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một bác sĩ ở làng khi đang nhìn trộm người khác tắm và anh bị phát hiện. anh bị rơi xuống nước và gặp hệ thống kỳ lạ và cuộc phiêu lưu bắt đầu.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 34 31-08-2019 04:55:06 Tải xuống
Chapter 28 27-08-2019 00:06:42 Tải xuống
Chapter 33 26-08-2019 12:00:19 Tải xuống
Chapter 25: ~ 28 26-08-2019 11:00:31 Tải xuống
Chapter 22: ~ 24 26-08-2019 11:00:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-07-2019 22:39:25 Tải xuống
Chapter 2 20-07-2019 22:39:29 Tải xuống
Chapter 3 20-07-2019 22:39:31 Tải xuống
Chapter 4 20-07-2019 22:39:33 Tải xuống
Chapter 5 20-07-2019 22:39:37 Tải xuống
Chapter 6 20-07-2019 22:39:39 Tải xuống
Chapter 7 20-07-2019 22:39:43 Tải xuống
Chapter 8 20-07-2019 22:39:46 Tải xuống
Chapter 9 20-07-2019 22:39:49 Tải xuống
Chapter 10 20-07-2019 22:49:06 Tải xuống
Chapter 11 20-07-2019 22:49:08 Tải xuống
Chapter 12 26-07-2019 12:00:30 Tải xuống
Chapter 13: (Bão 1) 26-07-2019 12:00:33 Tải xuống
Chapter 14: (Bão 2) 25-07-2019 03:01:39 Tải xuống
Chapter 15: (Bão 3) 26-07-2019 13:02:45 Tải xuống
Chapter 16: (Bão 4) 30-07-2019 10:02:41 Tải xuống
Chapter 17: (Bão 5) 25-07-2019 01:08:04 Tải xuống
Chapter 18 31-07-2019 13:36:13 Tải xuống
Chapter 19: ~21 07-08-2019 03:27:56 Tải xuống
Chapter 22: ~24 07-08-2019 03:28:53 Tải xuống
Chapter 25: ~27 07-08-2019 03:28:58 Tải xuống
Chapter 28 07-08-2019 03:28:59 Tải xuống
Chapter 29 08-08-2019 03:24:40 Tải xuống
Chapter 30 14-08-2019 04:00:46 Tải xuống
Chapter 31 14-08-2019 07:00:11 Tải xuống
Chapter 32 15-08-2019 04:18:52 Tải xuống
Chapter 0 26-08-2019 11:00:07 Tải xuống
Chapter 13 26-08-2019 11:00:11 Tải xuống
Chapter 14 26-08-2019 11:00:14 Tải xuống
Chapter 15 26-08-2019 11:00:15 Tải xuống
Chapter 16 26-08-2019 11:00:20 Tải xuống
Chapter 17 26-08-2019 11:00:22 Tải xuống
Chapter 19: ~ 21 26-08-2019 11:00:26 Tải xuống
Chapter 22: ~ 24 26-08-2019 11:00:28 Tải xuống
Chapter 25: ~ 28 26-08-2019 11:00:31 Tải xuống
Chapter 33 26-08-2019 12:00:19 Tải xuống
Chapter 28 27-08-2019 00:06:42 Tải xuống
Chapter 34 31-08-2019 04:55:06 Tải xuống


NHẬN XÉT