Báo hỏng link

Chưởng Môn Mười Tám Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 15-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
18 tuổi thiên tài y học Cô gái bởi vì vô tội cuốn vào giáo thụ màu hồng phấn Tranh cãi sự kiện ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau xuyên qua Tới rồi tu tiên thế giới một đường dốc sức làm trở thành cô gái y tiên đích chuyện xưa Đọc truyện tranh Chưởng Môn Mười Tám Tuổi tại truyenmh.com (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-07-2019 19:11:11 Tải xuống
Chapter 2 12-07-2019 19:11:12 Tải xuống
Chapter 3: Thiên tài 11-07-2019 20:10:55 Tải xuống
Chapter 4: Giáo sư 11-07-2019 23:06:41 Tải xuống
Chapter 5: Bạn gái giáo sư 13-07-2019 01:49:10 Tải xuống
Chapter 6: Tôi nhớ cô rồi 15-07-2019 21:04:11 Tải xuống
Chapter 7: Đe dọa 13-07-2019 01:49:16 Tải xuống
Chapter 8: Rơi xuống 13-07-2019 01:49:19 Tải xuống
Chapter 9: Bí mật 13-07-2019 11:00:16 Tải xuống
Chapter 10: Bị thả ( Hơi máu me xíu nha ) 13-07-2019 11:42:27 Tải xuống
Chapter 11: Xuyên không 13-07-2019 16:14:43 Tải xuống
Chapter 12: Không nhớ rõ 13-07-2019 16:14:45 Tải xuống
Chapter 13 15-07-2019 09:42:15 Tải xuống
Chapter 14 15-07-2019 09:42:17 Tải xuống
Chapter 15 16-07-2019 16:18:35 Tải xuống
Chapter 16 16-07-2019 16:18:38 Tải xuống
Chapter 17 16-07-2019 16:18:41 Tải xuống
Chapter 18 09-08-2019 10:09:50 Tải xuống
Chapter 19: Được cứu 09-08-2019 10:09:53 Tải xuống
Chapter 20: Thú chết 09-08-2019 10:09:55 Tải xuống
Chapter 21: Sư huynh 09-08-2019 10:09:57 Tải xuống
Chapter 22: Bị thương 09-08-2019 10:10:02 Tải xuống
Chapter 23: Bay đi 09-08-2019 10:10:05 Tải xuống
Chapter 24: Nhớ lại 09-08-2019 10:10:08 Tải xuống
Chapter 25: Đi thôi 09-08-2019 10:10:11 Tải xuống
Chapter 26: Sư huynh 09-08-2019 10:10:14 Tải xuống
Chapter 27: Gặp mặt 09-08-2019 10:10:16 Tải xuống
Chapter 28: Vâng 13-08-2019 22:13:49 Tải xuống
Chapter 29: Đến hang động 09-08-2019 10:10:22 Tải xuống
Chapter 30: Đầu lâu 13-08-2019 22:13:53 Tải xuống
Chapter 31: Đi xin tiên tôn 09-08-2019 10:10:28 Tải xuống
Chapter 32 09-08-2019 10:10:31 Tải xuống
Chapter 33: Bị chiếm tên 15-08-2019 10:42:23 Tải xuống
Chapter 34: Lý do 15-08-2019 10:42:25 Tải xuống
Chapter 35: Đi gặp sư huynh 15-08-2019 10:42:29 Tải xuống
Chapter 36: Chia tay 15-08-2019 10:42:32 Tải xuống
Chapter 37: Tạm biệt 15-08-2019 10:42:35 Tải xuống
Chapter 38: Người trong thôn bị tấn công 15-08-2019 10:42:37 Tải xuống
Chapter 39: Cầu xin 15-08-2019 10:42:40 Tải xuống
Chapter 40 15-08-2019 10:42:43 Tải xuống


NHẬN XÉT