Báo hỏng link

Cơn sốt vàng sau chiến tranh

Tác giả: NODA Satoru
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Horror , Mature , Romance , Seinen
Lần cập nhật cuối: 21-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tại Hokkaido, hòn đảo xa miền cực bắc của nhật bản, nhân vật chính của chúng ta - Sugimoto Saichi trở về từ cuộc chiến tranh Nga Nhật thời kì Minh Trị. Với biệt danh "Sugimoto Bất Tử" trong chiến tranh, anh lao vào chạy theo cơn sốt vàng nhằm thực hiện ý nguyện của người bạn thân đã mất trong trận chiến
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 78 21-09-2019 23:01:36 Tải xuống
Chapter 77 13-09-2019 19:30:14 Tải xuống
Chapter 76 11-09-2019 19:18:06 Tải xuống
Chapter 75 25-06-2019 12:24:07 Tải xuống
Chapter 74 15-06-2019 09:11:36 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-06-2019 19:36:33 Tải xuống
Chapter 1.1 11-06-2019 19:36:35 Tải xuống
Chapter 1.2 11-06-2019 19:36:39 Tải xuống
Chapter 2 11-06-2019 19:36:42 Tải xuống
Chapter 3 11-06-2019 19:36:45 Tải xuống
Chapter 4 11-06-2019 19:36:48 Tải xuống
Chapter 5 11-06-2019 19:36:50 Tải xuống
Chapter 6 11-06-2019 19:36:53 Tải xuống
Chapter 7 11-06-2019 19:36:56 Tải xuống
Chapter 8 11-06-2019 19:37:00 Tải xuống
Chapter 9 11-06-2019 19:37:02 Tải xuống
Chapter 10 11-06-2019 19:37:05 Tải xuống
Chapter 11 11-06-2019 19:37:09 Tải xuống
Chapter 12 11-06-2019 19:37:13 Tải xuống
Chapter 13 11-06-2019 19:37:15 Tải xuống
Chapter 14 11-06-2019 19:37:19 Tải xuống
Chapter 15 11-06-2019 19:37:21 Tải xuống
Chapter 16 11-06-2019 19:37:24 Tải xuống
Chapter 17 11-06-2019 19:37:27 Tải xuống
Chapter 18 11-06-2019 19:37:30 Tải xuống
Chapter 19 11-06-2019 19:37:33 Tải xuống
Chapter 20 11-06-2019 19:37:36 Tải xuống
Chapter 21 11-06-2019 19:37:40 Tải xuống
Chapter 22 11-06-2019 19:37:42 Tải xuống
Chapter 23 11-06-2019 19:37:46 Tải xuống
Chapter 24 11-06-2019 19:37:50 Tải xuống
Chapter 25 11-06-2019 19:37:51 Tải xuống
Chapter 26 11-06-2019 19:37:54 Tải xuống
Chapter 27 11-06-2019 19:37:57 Tải xuống
Chapter 28 11-06-2019 19:38:02 Tải xuống
Chapter 29 11-06-2019 19:38:04 Tải xuống
Chapter 30 11-06-2019 19:38:07 Tải xuống
Chapter 31 11-06-2019 19:38:09 Tải xuống
Chapter 32 11-06-2019 19:38:12 Tải xuống
Chapter 33 11-06-2019 19:38:16 Tải xuống
Chapter 34 11-06-2019 19:38:18 Tải xuống
Chapter 35 11-06-2019 19:38:22 Tải xuống
Chapter 36 11-06-2019 19:38:24 Tải xuống
Chapter 37 11-06-2019 19:38:27 Tải xuống
Chapter 38 11-06-2019 19:38:30 Tải xuống
Chapter 39 11-06-2019 19:38:33 Tải xuống
Chapter 40 12-06-2019 06:00:59 Tải xuống
Chapter 41 11-06-2019 19:38:40 Tải xuống
Chapter 42 11-06-2019 19:38:42 Tải xuống
Chapter 43 11-06-2019 19:38:45 Tải xuống
Chapter 44 11-06-2019 19:38:49 Tải xuống
Chapter 45 11-06-2019 19:38:52 Tải xuống
Chapter 46 11-06-2019 19:38:54 Tải xuống
Chapter 47 11-06-2019 19:38:58 Tải xuống
Chapter 48 11-06-2019 19:39:00 Tải xuống
Chapter 49 11-06-2019 19:39:03 Tải xuống
Chapter 50 11-06-2019 19:39:05 Tải xuống
Chapter 51 11-06-2019 19:39:08 Tải xuống
Chapter 52 11-06-2019 19:39:12 Tải xuống
Chapter 53 11-06-2019 19:39:15 Tải xuống
Chapter 54 13-06-2019 01:33:52 Tải xuống
Chapter 55 11-06-2019 19:39:21 Tải xuống
Chapter 56 11-06-2019 19:39:24 Tải xuống
Chapter 57 11-06-2019 19:39:27 Tải xuống
Chapter 58 11-06-2019 19:39:30 Tải xuống
Chapter 59 13-06-2019 01:33:54 Tải xuống
Chapter 60 11-06-2019 19:39:35 Tải xuống
Chapter 61 11-06-2019 19:39:39 Tải xuống
Chapter 62 15-06-2019 12:19:25 Tải xuống
Chapter 63 11-06-2019 19:39:46 Tải xuống
Chapter 64 11-06-2019 19:39:48 Tải xuống
Chapter 65 11-06-2019 19:39:51 Tải xuống
Chapter 66 11-06-2019 19:39:53 Tải xuống
Chapter 67 11-06-2019 19:39:57 Tải xuống
Chapter 68 15-06-2019 09:11:45 Tải xuống
Chapter 69 15-06-2019 09:11:39 Tải xuống
Chapter 70 15-06-2019 12:19:28 Tải xuống
Chapter 71 11-06-2019 19:40:10 Tải xuống
Chapter 72 15-06-2019 09:11:51 Tải xuống
Chapter 73 15-06-2019 12:19:31 Tải xuống
Chapter 74 15-06-2019 09:11:36 Tải xuống
Chapter 75 25-06-2019 12:24:07 Tải xuống
Chapter 76 11-09-2019 19:18:06 Tải xuống
Chapter 77 13-09-2019 19:30:14 Tải xuống
Chapter 78 21-09-2019 23:01:36 Tải xuống


NHẬN XÉT