Báo hỏng link

This Time I Will Definitely Be Happy!

Tác giả: Saiki Riko
Thể loại: Fantasy , Romance , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 13-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Xin hãy đợi anh, Louisa." Đó là những lời mà Graham, người bạn thuở ấu thơ và cũng là người yêu của tôi, đã nói trước khi trở thành anh hùng và lên đường tiêu diệt quỷ vương.Thế nhưng, tôi hoàn toàn không có ý định chờ đợi. Đó là bởi vì những kinh nghiệm có được từ kiếp trước.Tôi vẫn luôn là bạn thuở nhỏ và người yêu của anh hùng, nhưng trong bất cứ kiếp nào, tôi cũng bị bọn họ phản bội.Chính vì vậy mà lần này, tôi sẽ không lãng phí cuộc đời của mình, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 10.3 13-10-2019 11:43:11 Tải xuống
Chapter 10.2 01-10-2019 14:07:03 Tải xuống
Chapter 10.1 30-09-2019 15:05:18 Tải xuống
Chapter 9.3 22-09-2019 15:00:15 Tải xuống
Chapter 9.2 22-09-2019 09:12:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 09-06-2019 15:36:06 Tải xuống
Chapter 1.2 12-06-2019 10:30:15 Tải xuống
Chapter 2.1 22-06-2019 18:18:13 Tải xuống
Chapter 2.2 23-06-2019 11:24:10 Tải xuống
Chapter 3.1 25-06-2019 18:00:52 Tải xuống
Chapter 3.2 27-06-2019 12:24:09 Tải xuống
Chapter 4.1 01-07-2019 10:36:08 Tải xuống
Chapter 4.2 07-07-2019 21:24:19 Tải xuống
Chapter 5.1 13-08-2019 22:25:55 Tải xuống
Chapter 5 14-08-2019 00:00:35 Tải xuống
Chapter 5 14-08-2019 00:00:16 Tải xuống
Chapter 5.2 18-08-2019 22:06:50 Tải xuống
Chapter 5.3 15-08-2019 12:18:13 Tải xuống
Chapter 6.1 15-08-2019 22:06:34 Tải xuống
Chapter 6.2 16-08-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 6.3 16-08-2019 21:12:24 Tải xuống
Chapter 6.5 18-08-2019 11:54:12 Tải xuống
Chapter 7.1 21-08-2019 15:36:09 Tải xuống
Chapter 7.2 21-08-2019 20:42:13 Tải xuống
Chapter 7.3 23-08-2019 10:36:10 Tải xuống
Chapter 7.5 28-08-2019 11:54:08 Tải xuống
Chapter 8.1 28-08-2019 16:24:09 Tải xuống
Chapter 8.2 31-08-2019 10:24:24 Tải xuống
Chapter 8.3 05-09-2019 21:00:15 Tải xuống
Chapter 9.1 05-09-2019 21:00:18 Tải xuống
Chapter 9.2 22-09-2019 09:12:12 Tải xuống
Chapter 9.3 22-09-2019 15:00:15 Tải xuống
Chapter 10.1 30-09-2019 15:05:18 Tải xuống
Chapter 10.2 01-10-2019 14:07:03 Tải xuống
Chapter 10.3 13-10-2019 11:43:11 Tải xuống


NHẬN XÉT