Báo hỏng link

Nông Nữ Thù Sắc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Cổ Đại , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu , Xuyên Không
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bác sỹ ngoại khoa 35 tuổi – Tô Tâm Ngữ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn xuyên vào cơ thể một đứa trẻ ở cổ đại. Cô cố gắng nhẫn nhịn, che giấu bí mật từ từ lớn lên và tìm ra cách sinh tồn trong thế giới nam tôn nữ ty này. Hương Chi còn kết bằng hữu với Thạch Đầu, một nam oa được lão nhân thần bí đưa đến và cô ấy không biết rằng một vài hành động vượt qua lứa tuổi của mình đã bị một lão bà bà thâm tàng bất lộ trong thôn phát hiện…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 95 20-10-2019 10:19:44 Tải xuống
Chapter 94 19-10-2019 10:30:47 Tải xuống
Chapter 93 18-10-2019 08:25:16 Tải xuống
Chapter 92 17-10-2019 09:19:42 Tải xuống
Chapter 91 16-10-2019 09:55:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-06-2019 14:06:08 Tải xuống
Chapter 2 07-06-2019 21:36:05 Tải xuống
Chapter 3 09-06-2019 10:48:18 Tải xuống
Chapter 4 12-06-2019 06:04:50 Tải xuống
Chapter 5 11-06-2019 16:00:25 Tải xuống
Chapter 6 15-06-2019 09:10:34 Tải xuống
Chapter 7 13-06-2019 16:48:08 Tải xuống
Chapter 8 15-06-2019 09:24:05 Tải xuống
Chapter 9 16-06-2019 14:48:09 Tải xuống
Chapter 10 18-06-2019 11:06:36 Tải xuống
Chapter 11 19-06-2019 10:48:12 Tải xuống
Chapter 12 20-06-2019 11:42:15 Tải xuống
Chapter 13 21-06-2019 21:18:11 Tải xuống
Chapter 14 22-06-2019 11:12:08 Tải xuống
Chapter 15 23-06-2019 09:36:09 Tải xuống
Chapter 16 24-06-2019 11:24:14 Tải xuống
Chapter 17 25-06-2019 17:42:21 Tải xuống
Chapter 18 26-06-2019 21:00:26 Tải xuống
Chapter 19 27-06-2019 19:30:21 Tải xuống
Chapter 20 28-06-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 21 01-07-2019 10:36:05 Tải xuống
Chapter 22 04-07-2019 00:00:37 Tải xuống
Chapter 23 04-07-2019 11:00:34 Tải xuống
Chapter 24 05-07-2019 10:18:06 Tải xuống
Chapter 25 06-07-2019 12:00:28 Tải xuống
Chapter 26 07-07-2019 19:00:47 Tải xuống
Chapter 27 08-07-2019 09:24:15 Tải xuống
Chapter 28 09-07-2019 11:00:40 Tải xuống
Chapter 29 10-07-2019 08:09:19 Tải xuống
Chapter 30 10-07-2019 08:48:09 Tải xuống
Chapter 31 12-07-2019 09:30:11 Tải xuống
Chapter 32 14-07-2019 08:00:09 Tải xuống
Chapter 33 16-07-2019 17:18:09 Tải xuống
Chapter 34 19-07-2019 08:30:11 Tải xuống
Chapter 35 19-07-2019 08:30:13 Tải xuống
Chapter 36 25-07-2019 02:02:03 Tải xuống
Chapter 37 26-07-2019 12:01:09 Tải xuống
Chapter 38 30-07-2019 01:04:11 Tải xuống
Chapter 39 30-07-2019 05:02:32 Tải xuống
Chapter 40 31-07-2019 15:36:14 Tải xuống
Chapter 41 29-07-2019 22:08:36 Tải xuống
Chapter 42 30-07-2019 21:01:16 Tải xuống
Chapter 43 01-08-2019 12:01:38 Tải xuống
Chapter 44 04-08-2019 11:18:10 Tải xuống
Chapter 45 05-08-2019 10:18:10 Tải xuống
Chapter 46 06-08-2019 09:12:21 Tải xuống
Chapter 47 07-08-2019 12:02:37 Tải xuống
Chapter 48 08-08-2019 10:42:10 Tải xuống
Chapter 49 09-08-2019 10:30:12 Tải xuống
Chapter 50 10-08-2019 11:18:22 Tải xuống
Chapter 51 12-08-2019 14:18:16 Tải xuống
Chapter 52 14-08-2019 22:24:11 Tải xuống
Chapter 53 16-08-2019 09:02:15 Tải xuống
Chapter 54 16-08-2019 21:54:32 Tải xuống
Chapter 55 17-08-2019 10:06:22 Tải xuống
Chapter 56 18-08-2019 20:42:10 Tải xuống
Chapter 57 19-08-2019 07:48:38 Tải xuống
Chapter 58 20-08-2019 09:36:12 Tải xuống
Chapter 59 21-08-2019 11:00:35 Tải xuống
Chapter 60 22-08-2019 16:48:11 Tải xuống
Chapter 61 23-08-2019 22:10:46 Tải xuống
Chapter 62 24-08-2019 12:00:24 Tải xuống
Chapter 63 25-08-2019 16:24:13 Tải xuống
Chapter 64 26-08-2019 10:06:10 Tải xuống
Chapter 65 28-08-2019 10:36:18 Tải xuống
Chapter 66 29-08-2019 22:18:08 Tải xuống
Chapter 67 03-09-2019 09:43:43 Tải xuống
Chapter 68 04-09-2019 21:00:11 Tải xuống
Chapter 69 05-09-2019 11:24:08 Tải xuống
Chapter 70 06-09-2019 13:54:07 Tải xuống
Chapter 71 07-09-2019 20:01:58 Tải xuống
Chapter 72 15-09-2019 19:54:11 Tải xuống
Chapter 73 22-09-2019 14:00:39 Tải xuống
Chapter 74 23-09-2019 22:01:18 Tải xuống
Chapter 75 24-09-2019 15:00:21 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2019 14:00:13 Tải xuống
Chapter 77 01-10-2019 14:11:44 Tải xuống
Chapter 78 04-10-2019 02:44:44 Tải xuống
Chapter 79 04-10-2019 01:12:13 Tải xuống
Chapter 80 04-10-2019 13:41:16 Tải xuống
Chapter 81 06-10-2019 12:21:12 Tải xuống
Chapter 82 07-10-2019 17:02:13 Tải xuống
Chapter 83 08-10-2019 13:11:22 Tải xuống
Chapter 84 09-10-2019 10:18:12 Tải xuống
Chapter 85 10-10-2019 08:24:43 Tải xuống
Chapter 86 11-10-2019 09:01:45 Tải xuống
Chapter 87 12-10-2019 09:24:49 Tải xuống
Chapter 88 13-10-2019 08:36:23 Tải xuống
Chapter 89 14-10-2019 12:36:17 Tải xuống
Chapter 90 15-10-2019 11:24:40 Tải xuống
Chapter 91 16-10-2019 09:55:12 Tải xuống
Chapter 92 17-10-2019 09:19:42 Tải xuống
Chapter 93 18-10-2019 08:25:16 Tải xuống
Chapter 94 19-10-2019 10:30:47 Tải xuống
Chapter 95 20-10-2019 10:19:44 Tải xuống


NHẬN XÉT