Báo hỏng link

Tôi thăng cấp một mình

Tác giả: Jang Sung Lak
Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới". (có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 89 17-10-2019 07:42:53 Tải xuống
Chapter 88 11-10-2019 20:27:50 Tải xuống
Chapter 88: Raw 18-10-2019 21:07:21 Tải xuống
Chapter 87: Raw 18-10-2019 20:58:27 Tải xuống
Chapter 87 19-10-2019 02:20:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 26-04-2019 15:05:38 Tải xuống
Chapter 1 07-05-2019 21:52:30 Tải xuống
Chapter 2 26-04-2019 19:14:29 Tải xuống
Chapter 3 26-04-2019 19:14:32 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 26-04-2019 20:06:47 Tải xuống
Chapter 5: bí mật Carphenon (2) 26-04-2019 17:06:11 Tải xuống
Chapter 6: Điều răn thứ 2 26-04-2019 20:39:32 Tải xuống
Chapter 7: Điều răn thứ 2 (2) 29-04-2019 00:02:29 Tải xuống
Chapter 8: Hiến tế 26-04-2019 17:15:56 Tải xuống
Chapter 9: hiến tế (2) 26-04-2019 20:02:14 Tải xuống
Chapter 10: Cơ hội. 06-05-2019 18:46:51 Tải xuống
Chapter 11: Hệ thống. 26-04-2019 20:39:35 Tải xuống
Chapter 12: Thử thách SOLO đúng nghĩa. 06-05-2019 19:00:06 Tải xuống
Chapter 13: Thử thách SOLO đúng nghĩa. (2) 09-05-2019 21:52:26 Tải xuống
Chapter 14: Tuân theo quy luật. 26-04-2019 19:14:51 Tải xuống
Chapter 15: Solo con boss đầu tiên. 26-04-2019 12:52:23 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 07-05-2019 13:58:38 Tải xuống
Chapter 17: Thử sức 26-04-2019 03:09:36 Tải xuống
Chapter 18 26-04-2019 19:14:53 Tải xuống
Chapter 19 26-04-2019 19:14:57 Tải xuống
Chapter 20 26-04-2019 13:04:32 Tải xuống
Chapter 21: Boss rank C 26-04-2019 19:14:59 Tải xuống
Chapter 22: Lần đầu giết boss rank C 26-04-2019 19:15:03 Tải xuống
Chapter 23: Giết người 29-04-2019 08:15:17 Tải xuống
Chapter 24: Đánh bại tất cả 05-05-2019 17:36:37 Tải xuống
Chapter 25: Phi vụ mới 26-04-2019 20:06:53 Tải xuống
Chapter 26: Nhiệm vụ ẩn 26-04-2019 05:04:29 Tải xuống
Chapter 27: Dungeon rank S 26-04-2019 20:53:11 Tải xuống
Chapter 28: Tái ngộ 26-04-2019 19:15:18 Tải xuống
Chapter 29: Lời xin lỗi 26-04-2019 16:05:44 Tải xuống
Chapter 30: Sát thủ 26-04-2019 19:15:21 Tải xuống
Chapter 31: Đối đâu· 26-04-2019 20:02:11 Tải xuống
Chapter 32: Đối đầu 2 26-04-2019 20:39:44 Tải xuống
Chapter 33: Đối đầu 3 26-04-2019 20:06:56 Tải xuống
Chapter 34: Chia tay 26-04-2019 20:53:15 Tải xuống
Chapter 35: Dọn dẹp dungeon 26-04-2019 19:15:36 Tải xuống
Chapter 36: Lời mời của hội quán Bạch Hổ 26-04-2019 20:53:19 Tải xuống
Chapter 37: 600 triệu won 06-05-2019 16:00:24 Tải xuống
Chapter 38 26-04-2019 11:20:35 Tải xuống
Chapter 39 26-04-2019 14:17:09 Tải xuống
Chapter 40 26-04-2019 17:16:12 Tải xuống
Chapter 41 26-04-2019 20:02:09 Tải xuống
Chapter 42 26-04-2019 20:39:53 Tải xuống
Chapter 43 26-04-2019 19:15:51 Tải xuống
Chapter 44 26-04-2019 20:07:03 Tải xuống
Chapter 45 26-04-2019 19:15:54 Tải xuống
Chapter 46: Họp phụ huynh 26-04-2019 20:07:05 Tải xuống
Chapter 47: Red Gate - Cổng Đỏ 26-04-2019 20:39:56 Tải xuống
Chapter 48: Hyakki 05-05-2019 16:46:34 Tải xuống
Chapter 49: Lập đội 26-04-2019 18:06:17 Tải xuống
Chapter 50 26-04-2019 17:16:16 Tải xuống
Chapter 51: Tàn sát 26-04-2019 19:15:59 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 26-04-2019 19:16:02 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến 26-04-2019 17:55:35 Tải xuống
Chapter 54: Iron 26-04-2019 20:39:59 Tải xuống
Chapter 55: Hoàn thành 26-04-2019 19:16:08 Tải xuống
Chapter 56 05-05-2019 04:52:55 Tải xuống
Chapter 57: - Cổng S-Rank 08-05-2019 21:44:03 Tải xuống
Chapter 58 01-05-2019 09:58:15 Tải xuống
Chapter 59 27-04-2019 00:01:58 Tải xuống
Chapter 60 26-04-2019 19:16:17 Tải xuống
Chapter 61: Nước thánh của sự sống 08-05-2019 21:53:52 Tải xuống
Chapter 62 26-04-2019 18:06:10 Tải xuống
Chapter 63: Chủ tịch Hiệp hội thợ săn 08-05-2019 21:58:38 Tải xuống
Chapter 64 26-04-2019 19:16:19 Tải xuống
Chapter 65 26-04-2019 20:02:04 Tải xuống
Chapter 66: Boss khổng lồ 08-05-2019 22:01:59 Tải xuống
Chapter 67: Mùi của anh 26-04-2019 17:35:13 Tải xuống
Chapter 68 29-04-2019 19:43:53 Tải xuống
Chapter 69 03-05-2019 17:01:27 Tải xuống
Chapter 0 14-08-2019 13:20:02 Tải xuống
Chapter 1 11-05-2019 05:07:23 Tải xuống
Chapter 2 28-07-2019 15:22:14 Tải xuống
Chapter 3 16-09-2019 09:58:03 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 25-05-2019 07:45:32 Tải xuống
Chapter 5: bí mật Carphenon (2) 29-05-2019 20:21:37 Tải xuống
Chapter 6: Điều răn thứ 2 11-05-2019 06:27:38 Tải xuống
Chapter 7: Điều răn thứ 2 (2) 27-05-2019 18:49:21 Tải xuống
Chapter 8: Hiến tế 14-06-2019 09:31:10 Tải xuống
Chapter 9: hiến tế (2) 09-05-2019 21:03:39 Tải xuống
Chapter 11: Hệ thống. 04-07-2019 19:51:40 Tải xuống
Chapter 12: Thử thách SOLO đúng nghĩa. 23-05-2019 16:54:24 Tải xuống
Chapter 13: Thử thách SOLO đúng nghĩa. (2) 12-05-2019 19:10:19 Tải xuống
Chapter 14: Tuân theo quy luật. 26-05-2019 13:47:22 Tải xuống
Chapter 15: Solo con boss đầu tiên. 17-06-2019 12:00:07 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 09-05-2019 22:07:12 Tải xuống
Chapter 17: Thử sức 28-05-2019 20:44:03 Tải xuống
Chapter 18 12-05-2019 04:41:56 Tải xuống
Chapter 19 16-06-2019 23:39:36 Tải xuống
Chapter 20 16-06-2019 13:20:20 Tải xuống
Chapter 21: Boss rank C 04-07-2019 04:11:12 Tải xuống
Chapter 22: Lần đầu giết boss rank C 14-10-2019 21:52:49 Tải xuống
Chapter 23: Giết người 16-06-2019 11:24:52 Tải xuống
Chapter 24: Đánh bại tất cả 18-05-2019 02:49:35 Tải xuống
Chapter 25: Phi vụ mới 28-07-2019 09:41:36 Tải xuống
Chapter 26: Nhiệm vụ ẩn 11-07-2019 17:53:19 Tải xuống
Chapter 27: Dungeon rank S 09-05-2019 23:07:59 Tải xuống
Chapter 28: Tái ngộ 16-06-2019 14:06:39 Tải xuống
Chapter 29: Lời xin lỗi 13-05-2019 21:20:03 Tải xuống
Chapter 30: Sát thủ 12-06-2019 20:11:32 Tải xuống
Chapter 31: Đối đâu· 16-06-2019 14:30:54 Tải xuống
Chapter 32: Đối đầu 2 28-07-2019 11:36:40 Tải xuống
Chapter 33: Đối đầu 3 21-05-2019 02:57:14 Tải xuống
Chapter 34: Chia tay 25-05-2019 02:20:14 Tải xuống
Chapter 35: Dọn dẹp dungeon 13-05-2019 17:49:39 Tải xuống
Chapter 36: Lời mời của hội quán Bạch Hổ 19-05-2019 03:09:06 Tải xuống
Chapter 37: 600 triệu won 19-05-2019 03:16:23 Tải xuống
Chapter 38 18-09-2019 15:54:29 Tải xuống
Chapter 39 14-10-2019 19:11:47 Tải xuống
Chapter 40 13-05-2019 13:40:41 Tải xuống
Chapter 41 17-05-2019 23:13:30 Tải xuống
Chapter 42 10-05-2019 15:05:00 Tải xuống
Chapter 43 18-07-2019 23:03:11 Tải xuống
Chapter 44 10-05-2019 12:00:54 Tải xuống
Chapter 45 19-05-2019 09:25:00 Tải xuống
Chapter 46: Họp phụ huynh 24-05-2019 19:56:47 Tải xuống
Chapter 47: Red Gate - Cổng Đỏ 18-05-2019 15:35:41 Tải xuống
Chapter 48: Hyakki 17-05-2019 21:14:27 Tải xuống
Chapter 49: Lập đội 25-08-2019 00:32:22 Tải xuống
Chapter 50 13-10-2019 07:49:27 Tải xuống
Chapter 51: Tàn sát 19-05-2019 10:48:59 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 29-05-2019 13:25:42 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến 18-05-2019 23:24:17 Tải xuống
Chapter 54: Iron 26-05-2019 03:17:15 Tải xuống
Chapter 55: Hoàn thành 19-05-2019 16:19:03 Tải xuống
Chapter 56 13-05-2019 01:55:09 Tải xuống
Chapter 57: - Cổng S-Rank 15-05-2019 19:17:21 Tải xuống
Chapter 58 11-05-2019 00:22:33 Tải xuống
Chapter 59 21-05-2019 00:17:34 Tải xuống
Chapter 60 29-05-2019 11:07:14 Tải xuống
Chapter 61: Nước thánh của sự sống 29-09-2019 07:40:32 Tải xuống
Chapter 62 19-05-2019 12:19:46 Tải xuống
Chapter 63: Chủ tịch Hiệp hội thợ săn 03-06-2019 07:41:36 Tải xuống
Chapter 64 19-05-2019 13:28:19 Tải xuống
Chapter 65 13-05-2019 21:14:13 Tải xuống
Chapter 66: Boss khổng lồ 25-08-2019 09:17:42 Tải xuống
Chapter 67: Mùi của anh 26-05-2019 21:17:15 Tải xuống
Chapter 68 19-05-2019 13:55:08 Tải xuống
Chapter 69 19-05-2019 13:59:29 Tải xuống
Chapter 70 10-05-2019 19:01:52 Tải xuống
Chapter 10: Cơ hội. 26-08-2019 22:36:47 Tải xuống
Chapter 70 13-10-2019 23:09:16 Tải xuống
Chapter 9: hiến tế (2) 13-05-2019 06:17:32 Tải xuống
Chapter 71 09-07-2019 22:47:30 Tải xuống
Chapter 72 03-06-2019 22:29:00 Tải xuống
Chapter 71 14-10-2019 00:13:48 Tải xuống
Chapter 1 28-07-2019 09:21:04 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 30-05-2019 10:39:27 Tải xuống
Chapter 5: bí mật Carphenon (2) 30-05-2019 10:39:29 Tải xuống
Chapter 6: Điều răn thứ 2 12-09-2019 20:04:10 Tải xuống
Chapter 7: Điều răn thứ 2 (2) 12-08-2019 15:42:34 Tải xuống
Chapter 9: hiến tế (2) 19-09-2019 10:37:24 Tải xuống
Chapter 12: Thử thách SOLO đúng nghĩa. 14-09-2019 12:58:59 Tải xuống
Chapter 13: Thử thách SOLO đúng nghĩa. (2) 08-06-2019 19:20:14 Tải xuống
Chapter 14: Tuân theo quy luật. 14-06-2019 15:57:03 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 15-07-2019 22:32:28 Tải xuống
Chapter 17: Thử sức 15-09-2019 09:38:56 Tải xuống
Chapter 18 20-08-2019 17:50:10 Tải xuống
Chapter 24: Đánh bại tất cả 30-08-2019 20:49:49 Tải xuống
Chapter 27: Dungeon rank S 28-07-2019 09:48:05 Tải xuống
Chapter 29: Lời xin lỗi 16-06-2019 14:14:28 Tải xuống
Chapter 33: Đối đầu 3 08-08-2019 21:50:10 Tải xuống
Chapter 34: Chia tay 10-07-2019 01:51:33 Tải xuống
Chapter 35: Dọn dẹp dungeon 28-07-2019 16:51:21 Tải xuống
Chapter 36: Lời mời của hội quán Bạch Hổ 13-06-2019 12:32:45 Tải xuống
Chapter 37: 600 triệu won 14-06-2019 12:07:57 Tải xuống
Chapter 40 31-05-2019 05:11:17 Tải xuống
Chapter 41 01-10-2019 17:25:02 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2019 20:52:56 Tải xuống
Chapter 46: Họp phụ huynh 11-10-2019 20:19:39 Tải xuống
Chapter 47: Red Gate - Cổng Đỏ 05-10-2019 18:11:16 Tải xuống
Chapter 48: Hyakki 22-09-2019 10:05:46 Tải xuống
Chapter 51: Tàn sát 15-10-2019 18:59:34 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 30-05-2019 12:31:41 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến 28-09-2019 21:39:35 Tải xuống
Chapter 54: Iron 28-09-2019 21:46:11 Tải xuống
Chapter 55: Hoàn thành 28-09-2019 21:51:36 Tải xuống
Chapter 56 18-09-2019 19:41:05 Tải xuống
Chapter 57: - Cổng S-Rank 31-05-2019 06:18:30 Tải xuống
Chapter 58 29-09-2019 07:26:04 Tải xuống
Chapter 59 15-10-2019 11:43:25 Tải xuống
Chapter 60 29-09-2019 07:32:45 Tải xuống
Chapter 62 29-09-2019 07:43:42 Tải xuống
Chapter 64 29-09-2019 07:51:24 Tải xuống
Chapter 65 02-07-2019 21:53:41 Tải xuống
Chapter 67: Mùi của anh 30-07-2019 15:13:44 Tải xuống
Chapter 68 29-09-2019 08:24:09 Tải xuống
Chapter 69 10-10-2019 11:19:45 Tải xuống
Chapter 72 30-05-2019 09:43:14 Tải xuống
Chapter 72 03-06-2019 13:10:30 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 30-05-2019 11:40:42 Tải xuống
Chapter 5: bí mật Carphenon (2) 20-09-2019 11:22:21 Tải xuống
Chapter 73 30-05-2019 17:47:44 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 17-09-2019 00:39:20 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 28-09-2019 21:34:39 Tải xuống
Chapter 73 14-10-2019 12:17:13 Tải xuống
Chapter 74: Nghiền ép 14-09-2019 15:24:46 Tải xuống
Chapter 75 14-10-2019 12:21:40 Tải xuống
Chapter 76 08-08-2019 17:21:32 Tải xuống
Chapter 77 29-09-2019 09:15:05 Tải xuống
Chapter 78 14-09-2019 07:17:25 Tải xuống
Chapter 79 17-10-2019 07:51:36 Tải xuống
Chapter 80 17-08-2019 18:04:37 Tải xuống
Chapter 81 14-09-2019 08:09:34 Tải xuống
Chapter 82 25-08-2019 10:52:06 Tải xuống
Chapter 83: Raw 22-08-2019 22:12:39 Tải xuống
Chapter 83 22-08-2019 10:29:59 Tải xuống
Chapter 84: Raw 25-08-2019 12:27:56 Tải xuống
Chapter 84 17-08-2019 23:01:46 Tải xuống
Chapter 85: Raw 18-09-2019 01:12:07 Tải xuống
Chapter 85 22-08-2019 11:08:07 Tải xuống
Chapter 86: Jin-Woo vs Baran 16-09-2019 01:02:14 Tải xuống
Chapter 87 19-10-2019 02:20:38 Tải xuống
Chapter 87: Raw 18-10-2019 20:58:27 Tải xuống
Chapter 88: Raw 18-10-2019 21:07:21 Tải xuống
Chapter 88 11-10-2019 20:27:50 Tải xuống
Chapter 89 17-10-2019 07:42:53 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM