Báo hỏng link

Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!

Tác giả: Pingmin
Thể loại: Comedy , Comic , Doujinshi , Drama , Fantasy , Historical , Manga , Manhwa , Romance , Slice of Life , Tạp chí truyện tranh
Lần cập nhật cuối: 15-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Calliope đã chịu đựng qua luật tự nhiên và nhiều tai nạn. Gia đình cô đã bị sát hại và một cuộc chiến đang diễn ra đã kết thúc cuộc đời cô, nhưng cô đã du hành ngược thời gian đến khi cô được sinh ra?! Trong khi Calliope từ từ phát triển, liệu cô có thể tìm ra kẻ đã giết gia đình mình và ngăn chặn họ kịp thời?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25: Dạy dỗ 19-10-2019 18:05:53 Tải xuống
Chapter 24: Tha thứ 15-08-2019 22:18:43 Tải xuống
Chapter 23: Cậu bé nhỏ 15-08-2019 22:18:42 Tải xuống
Chapter 22: Yurian 25-07-2019 00:21:18 Tải xuống
Chapter 21: Lễ nghi 16-06-2019 11:18:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Prologue (1) 22-06-2019 19:17:28 Tải xuống
Chapter 1 24-05-2019 00:33:03 Tải xuống
Chapter 2 05-07-2019 11:00:23 Tải xuống
Chapter 0 13-05-2019 05:48:21 Tải xuống
Chapter 3 16-05-2019 02:12:09 Tải xuống
Chapter 4 13-05-2019 05:48:30 Tải xuống
Chapter 5 13-05-2019 05:48:33 Tải xuống
Chapter 6 13-05-2019 05:48:36 Tải xuống
Chapter 7 13-05-2019 05:48:39 Tải xuống
Chapter 8 13-05-2019 05:48:42 Tải xuống
Chapter 8.5 13-05-2019 05:48:45 Tải xuống
Chapter 9 13-05-2019 05:48:48 Tải xuống
Chapter 9.5 13-05-2019 05:48:51 Tải xuống
Chapter 10 13-05-2019 05:48:54 Tải xuống
Chapter 11 13-05-2019 05:48:57 Tải xuống
Chapter 12: Sinh nhật Lippe 13-05-2019 05:49:00 Tải xuống
Chapter 13 17-05-2019 08:02:18 Tải xuống
Chapter 14 13-05-2019 05:49:06 Tải xuống
Chapter 15 13-05-2019 05:49:10 Tải xuống
Chapter 16 13-05-2019 05:49:12 Tải xuống
Chapter 17 13-05-2019 05:49:16 Tải xuống
Chapter 18 13-05-2019 05:49:18 Tải xuống
Chapter 19 13-05-2019 05:49:22 Tải xuống
Chapter 20: Ghen 16-06-2019 08:03:12 Tải xuống
Chapter 21: Lễ nghi 16-06-2019 11:18:24 Tải xuống
Chapter 22: Yurian 25-07-2019 00:21:18 Tải xuống
Chapter 23: Cậu bé nhỏ 15-08-2019 22:18:42 Tải xuống
Chapter 24: Tha thứ 15-08-2019 22:18:43 Tải xuống
Chapter 25: Dạy dỗ 19-10-2019 18:05:53 Tải xuống


NHẬN XÉT