Báo hỏng link

Starballoon

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhwa , Mature , Smut , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 21-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sự thật về ngành giải trí hàn quốc, muốn thăng chức hay nổi tiếng thì bạn phải biết chịch...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 17 21-09-2019 18:00:27 Tải xuống
Chapter 16 29-06-2019 15:18:08 Tải xuống
Chapter 15 29-06-2019 14:54:08 Tải xuống
Chapter 14 16-06-2019 21:18:07 Tải xuống
Chapter 13 19-05-2019 21:03:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2019 10:02:42 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 03:10:06 Tải xuống
Chapter 1 06-01-2019 14:13:38 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 14:13:40 Tải xuống
Chapter 3 24-01-2019 09:06:07 Tải xuống
Chapter 4 04-02-2019 06:06:05 Tải xuống
Chapter 5 26-02-2019 14:12:05 Tải xuống
Chapter 6 12-03-2019 20:16:20 Tải xuống
Chapter 7 18-03-2019 13:02:27 Tải xuống
Chapter 8 21-03-2019 16:06:24 Tải xuống
Chapter 9 12-04-2019 15:12:04 Tải xuống
Chapter 1 30-04-2019 20:12:18 Tải xuống
Chapter 2 30-04-2019 20:12:21 Tải xuống
Chapter 3 30-04-2019 20:12:23 Tải xuống
Chapter 4 30-04-2019 20:12:26 Tải xuống
Chapter 5 30-04-2019 20:12:29 Tải xuống
Chapter 6 30-04-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 7 30-04-2019 20:12:36 Tải xuống
Chapter 8 04-05-2019 16:03:26 Tải xuống
Chapter 9 16-05-2019 03:59:35 Tải xuống
Chapter 10 16-05-2019 03:59:46 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 21:12:13 Tải xuống
Chapter 12 15-05-2019 23:06:43 Tải xuống
Chapter 13 19-05-2019 21:03:21 Tải xuống
Chapter 14 16-06-2019 21:18:07 Tải xuống
Chapter 15 29-06-2019 14:54:08 Tải xuống
Chapter 16 29-06-2019 15:18:08 Tải xuống
Chapter 17 21-09-2019 18:00:27 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ

TRUYỆN VỪA XEM