Báo hỏng link

Touhou Sangetsusei~ East and Little Nature Deity

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Fantasy
Lần cập nhật cuối: 21-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đó là câu chuyện của 3 nàng tiên và trò chơi khăm hàng ngày của họ đối với khách của Đền Hakurei
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 14:50:13 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 14:50:15 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2019 15:24:23 Tải xuống
Chapter 3 15-09-2019 21:30:40 Tải xuống
Chapter 4 19-09-2019 16:06:50 Tải xuống
Chapter 5 21-09-2019 11:06:48 Tải xuống


NHẬN XÉT