Báo hỏng link

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta

Tác giả: Waruiotoko
Thể loại: Adult , Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 19-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hasegawa Ryou vào một ngày đẹp trời , bỗng dưng xuất hiện 1 game và cậu dù muốn hay không cũng vẫn phải chơi, Loại game này như đeo kính ảo chơi game ấy , thanh trạng thái , vật phẩm này nọ hiện ngay trước mặt chỉ cần vuốt vuốt và Game đưa nhiệm vụ cho cậu ta làm trong một khoảng gian nhất định, nếu cậu ta không hoàn thành... thì sẽ phải chết!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 17.1 19-08-2019 22:48:22 Tải xuống
Chapter 16.1 19-08-2019 22:48:09 Tải xuống
Chapter 16.5 19-08-2019 23:14:56 Tải xuống
Chapter 16.2 18-08-2019 20:12:28 Tải xuống
Chapter 15.2 17-08-2019 22:30:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-08-2019 23:22:37 Tải xuống
Chapter 2 12-08-2019 23:26:38 Tải xuống
Chapter 3 12-08-2019 23:29:40 Tải xuống
Chapter 4 12-08-2019 23:31:27 Tải xuống
Chapter 5 26-04-2019 12:49:15 Tải xuống
Chapter 6 07-07-2019 17:48:17 Tải xuống
Chapter 7 14-07-2019 21:24:13 Tải xuống
Chapter 8 30-07-2019 08:03:26 Tải xuống
Chapter 9.1 29-07-2019 23:03:29 Tải xuống
Chapter 9.2 05-08-2019 21:06:19 Tải xuống
Chapter 9 13-08-2019 21:54:18 Tải xuống
Chapter 9.5 13-08-2019 21:54:21 Tải xuống
Chapter 9.5 13-08-2019 22:10:15 Tải xuống
Chapter 10.1 06-08-2019 22:41:26 Tải xuống
Chapter 9 13-08-2019 22:10:39 Tải xuống
Chapter 10 13-08-2019 22:10:42 Tải xuống
Chapter 10.2 07-08-2019 23:54:11 Tải xuống
Chapter 10.5 13-08-2019 22:12:03 Tải xuống
Chapter 11.1 08-08-2019 23:00:38 Tải xuống
Chapter 11.2 09-08-2019 22:42:15 Tải xuống
Chapter 11.5 13-08-2019 22:16:12 Tải xuống
Chapter 9.5 13-08-2019 22:16:14 Tải xuống
Chapter 10 13-08-2019 12:37:20 Tải xuống
Chapter 12.1 10-08-2019 21:13:59 Tải xuống
Chapter 12.2 11-08-2019 22:24:14 Tải xuống
Chapter 12.5 13-08-2019 22:46:50 Tải xuống
Chapter 13.1 12-08-2019 22:48:09 Tải xuống
Chapter 13.2 13-08-2019 22:26:11 Tải xuống
Chapter 14.1 14-08-2019 21:48:22 Tải xuống
Chapter 14.2 15-08-2019 22:48:14 Tải xuống
Chapter 14.5 16-08-2019 06:12:37 Tải xuống
Chapter 15.1 16-08-2019 22:42:18 Tải xuống
Chapter 15.2 17-08-2019 22:30:18 Tải xuống
Chapter 16.2 18-08-2019 20:12:28 Tải xuống
Chapter 16.5 19-08-2019 23:14:56 Tải xuống
Chapter 16.1 19-08-2019 22:48:09 Tải xuống
Chapter 17.1 19-08-2019 22:48:22 Tải xuống


NHẬN XÉT